رونق تولید ملی | جمعه، ۳ خرداد ۱۳۹۸

كباب سنتى بناب - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

كباب سنتى بناب

Loading the player...

بنيانگذار كباب به شيوه سنتى بــناب، شخصى به نام حاج صمد بوده كــه حدود يك قرن پيــش در بـــازار اوزون بازار( راسته بازار ) مغـازه داشـته و معروفيت كبـاب بناب از مغـــازه وی شروع شده است .

 البته در معروفيت اين نــوع كبـاب عوامل متعددى تاثير گـذار بوده انـد كه از اين عوامل مى تـــوان به نوع گوشت , طريقـه استفاده از پيـاز خورد شده , نــوع و روش مـــورد استفاده در پخت كباب , نوع كنـده و غيره اشاره كرد.

البته وجود کاروانسراها در زمــان قديم در بناب در معروفــيـت اين نــوع كباب بي تاثير نبوده اند . ايــــن كاروانسـراها قـديمــاُ در بناب وجود داشتند و مسافران جهت استراحت و خوردن و آشاميـدن در آنجـــا اطراق ميكردند .

روشى كه كباب بناب را از ديگــر شيـــوه ها متمايــز ميكـند ساطـورى بـــودن آن است كه بــــه شـيوه سنتى انجام ميگيرد , البته به غيـر از اين مسئله دلايـل ديگرى نيــزوجود دارند كه به لذيذتر شـــدن كباب بناب مى افزايند كه به شـرح ايــــن دلايل مى پردازيم :

گوسفند قيزيل قويون كه در دامنـه هاى سهند پرورش مى يابــــد از ديرباز معـروف بوده و گوشــت آن بسيار لذيذ ميباشــد و كبابيهــــاى بناب معمولا سعى ميكننـــد گوشت مورد نيــاز خود را از اين نوع تهيــه كنند .

گوشت آماده شده به هيچ وجه به چـــرخ گوشت داده نميشود بلكه با ساتور بصورت سنتى بر روى كنده گردو ( نوع كنده بايــد مرغوب باشـدو از اين لحاظ كنـده گــردو انتخـاب ميشود كه استحكام بيشترى داردو خرد نميشود ) كوبيده و ساطوری ميشود .

در اين رابطه بايستى گفت كه روى كنــده هر بار بعد از استفــاده بوسيله پاشيدن نمك بر سطـح آن و كشيـدن كاردتك يا ساتـور بر روى سطح كنده براى زدودن ضايعـات گوشت قبلى ضـــــدعفـونى و ايــن مسئله باعث بهداشتــى شــدن و بالا رفتن كيفيت كباب ميگردد.

سعى ميشــــود از گوشت نرم استفــاده شود ( ايـن خاصيـت را گوشـت گوسفندهاى بناب دارند ) و فيله نيز براى افزودن طعم كبـــاب به آن اضافه ميشود .

 به گوشت كوبيــده شده برعكـس كبابهاى ديگر به هيــچ وجه جــوش شـيرين اضافه نميشود بلكه بـعد از كوبــيــده شــدن به مدت 15 _20 دقيقـه به همان حالت ميمانـد تا خود را بگيرد .

پياز مورد استفاده براى كباب ابتـدا بصورت سنتى روى كنده خردشده و سپـــس آبگيرى ميشود .

پياز آبدار باعث سياه شدن گوشت كبـاب ميشود , البته اگر بلافاصــله استــفاده شود طعم خوبــــى هـــم دارد ولـــى در صورت سفارشى بهتر است كه آبگيـــرى شود .

در كبـاب بناب براى پخت از زغـــــال چوب و بادبزن دستــى اســـتفـاده ميشود كه باعث لذيذتر شـــدن آن ميشود .

 ناگفته نماند كه وزن كبـاب بنـاب ميتواند از 80 گرم (سيخ كوچك) تا 600 گــرم (سيخ بزرگ) متغير باشد البته در وزنهاى 150 , 250 , 300, و 400 گـرم نيز به دلخــواه پخـــت ميشود .

 

Bonab, a traditional kebab

Founder traditional kebab Therefore , a person named Haji Samad had been on the market for about a century before the ozone market ( bazaar ) Report kebab shop and therefore the shop started.

 However, this type of kebab known that many factors affect these factors could be the type of meat , onions Usage , type and method used in baking , meat, etc dug and type .

However, at the time of the ancient caravanserais therefore this type of kebab in the Report have been ineffective . There had therefore Qdymadr inn for travelers to rest and eat and drink, where they were lodged .

Bonab the way meat cleaver distinguishes it from other methods which are traditionally done , but other than that it Nyzvjvd other reasons to be barbecued Lzyztr therefore contribute to explain the reasons explains:

Meat Meat is not prepared in any way , but rather with traditional Satvr on walnut stump ( stump kind republic in terms of the quality select walnut stump is no longer more strength Dardv ) is crushed and knives .

In this connection it should be said on the stump after each use by spraying salt on it and dragging , or Satvr Kardtk to remove lesions on the stump and up flesh Previous disinfectants and hygiene this quality shall kebab .

Try the meat is soft ( this property are therefore sheep meat ) and the fillet is added to add flavor to the meat .

 Unlike meat, crushed soda can not be added to any other Kbabhay but after being beaten for 15 _20 minutes to get to the stop mode .

Traditionally Bonab primarily for grilling onions on a split off of the pond .

Onion juicy black grill is caused , if applied immediately in order to taste good but it is better to be dehydrated .

Therefore kebab cooking on charcoal and uses hand held fan which is Lzyztr it .

 Nevertheless, it can therefore kebab weight of 80 g ( small skewer ) to 600 grams ( large skewer ) vary in weights of 150 , 250 , 300 , and 400 g of the desired baking .

 

در سایت نگاه بیشتر ببینید...