جهش تولید | یک‌شنبه، ۲۸ دی ۱۳۹۹

قلع و قمع 12 مورد تغییر کاربری های غیر مجاز بخش خواجه هریس - نمایش محتوای خبر

 

 

قلع و قمع 12 مورد تغییر کاربری های غیر مجاز بخش خواجه هریس

مدیر جهاد کشاورزی هریس از قلع و قمع 12 مورد تغییر کاربری غیرمجاز در اراضی زراعی واقع در مسیر جاده خواجه به ورزقان بخش خواجه این شهرستان و برگشت به حالت اولیه آن ها خبر داد.

قلع و قمع 12 مورد تغییر کاربری های غیر مجاز بخش خواجه هریس

فیروز طلوع حیات روز شنبه در گفت و گو با ایرنا افزود: این میزان تغییر کاربری ها به مساحت یک هزار و 90 متر مربع بوده و آزاد سازی اراضی به مساحت 29 هزار مترمربع با اجرای احکام صادره از مراجع قضایی انجام شده است. 
وی یادآور شد: در جهت حفاظت و صیانت از اراضی کشاورزی این مدیریت جهت تحقق اهداف مذکور، پرونده تغییر کاربری های غیرمجاز پس از تشکیل و تکمیل به دادگستری این شهرستان ارسال و پس از دستور قضایی مبنی بر اعمال ماده 3 و تبصره 2 ماده 10 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی با حضور نمایندگان مدیریت جهادکشاورزی، دادستانی و نیروهای ویژه انتظامی موارد مذکور طبق احکام قضایی تخریب می شود. 
مدیر جهاد کشاورزی هریس تاکید کرد: هرگونه تغییر کاربری اراضی کشاورزی بدون اخذ مجوز از جهادکشاورزی جرم بوده و طبق قانون با تغییر کاربری های غیرمجاز اراضی زراعی و باغی برخورد خواهد می شود. 
طلوع حیات، از مردم خواست در راستای حفاظت و صیانت از اراضی کشاورزی با مدیریت جهادکشاورزی همکاری و بدون اخذ مجوز از هرگونه تغییرکاربری خودداری و در صورت مشاهده مراتب را به جهادکشاورزی و یا به سامانه 131 اعلام کنند. / ایرنا