رونق تولید ملی | پنج‌شنبه، ۲۱ آذر ۱۳۹۸

فرکانس هاي پخش صدا - نمایش محتوای صدا

 

 

فرکانس هاي پخش صدا

 

فرکانس های رادیویی موج اف ام

ایستگاه

نوع برنامه

فرکانس

ایستگاه

نوع برنامه

فرکانس

ایستگاه

نوع برنامه

فرکانس

ایستگاه

نوع برنامه

فرکانس

شيبلي

جوان

88

آذرشهر(دستجرد کوه)

پيام

104.8

سراب(سامان کوه)

پيام

102.4

كليبر

جوان

88

قرآن

100

جوان

88.8

ورزش

105.6

معارف

96

سراسري

90

معارف

96.8

سراسري

106

پيام

104

ورزش

92

استاني

94.8

استاني

98.9

سراسري

90

استاني

94

هشترود(آغ داغ)

معارف

96.3

خدافرین(صفرلو)

جوان

87.6

استاني

94

معارف

96

قرآن

100.3

پيام

103.6

ورزش

92

پيام

104

پيام

104.3

ورزش

91.6

مرند(مرندكوه)

معارف

96.5

فرهنگ

96

جوان

88.3

معارف

95.6

پيام

104.5

اسكو

پيام

103.7

فرهنگ

106.3

چاراویماق(قره آغاج)

پيام

97.6

جوان

88.5

جوان

87.7

ورزش

92.3

معارف

91.1

ورزش

92.5

معارف

95.7

بستان آباد

استاني

93.6

ورزش

101.1

قرآن

100.5

ورزش

91.7

پيام

103.6

جوان

94.3

استاني

94.5

فرهنگ

105.7

فرهنگ

105.6

استاني

88

فرهنگ

106.5

استاني

93.7

ورزش

91.6

سراسري

104.7

میانه(قافلانكوه)

جوان

89

اهر(قزل قايا)

استاني

95

معارف

95.6

مراغه و بناب(قره قشون)

پيام

104

قرآن

101

جوان

89

سراسري

89.6

معارف

96

معارف

97

پيام

105

جلفا(علمدار)

معارف

97

جوان

88

استاني

95

استاني

94.5

جوان

89

ورزش

92

ورزش

93

فرهنگ

107

پيام

105

استاني

94

فرهنگ

107

ورزش

93

استاني

95

فرهنگ

106

پيام

105

قرآن

101

قرآن

101

کلیبر(اوچ قارداشلار)

استاني

88

سراسري

91

معارف

97

ورزش

93

جوان

91.1

هشترود

پيام

103.8

           

معارف

94.3

جوان

87.8

         

ورزش

97.6

معارف

95.8

         

پيام

101.1

ورزش

91.8

         

فرهنگ

104.7

استاني

93.8

                 

سراسري

89.8

 

فرکانس های دیجیتال رادیو تبریز

نام ایستگاه

کانال

تی اس(TS)

فرکانس(MHz)

شیبلی

28

2

530

عون بن علی

46

2

674

سیه پوش

26

1

610

 
 
فرکانس های ماهواره
 

نام ماهواره

موقعیت مداری

فركانس

MHz)

SR

Badr 26 (عرب ست )

26 درجه شرقی

12322

27500

902 (اینتل ست )

62 درجه شرقی

11008

3200