بازگشت به صفحه کامل

فرکانس صدا

موج MW
رادیو استانی KHz 1026 باند MW
موج FM در تبریز
رادیو تبریز 94 مگاهرتز
امواج ماهواره
Badr 26 (عرب ست)  /  26 درجه شرقی
فرکانس 12302MHz و 32000SR پلاریته H
فر کانس های دیجیتال
کانال 40 فرکانس 626