بازگشت به صفحه کامل

فرکانس صدا

موج MW
رادیو استانی KHz 1026 باند MW
رادیو ایران KHz 531 باند MW
 
موج FM در تبریز
رادیو جوان 88 مگاهرتز
رادیو ایران 90 و 91 مگاهرتز
رادیو ورزش 92 و 93 مگاهرتز
رادیو تبریز 94 مگاهرتز
رادیو معارف 96 و 97 مگاهرتز
رادیو آوا  99 و 102 مگاهرتز
رادیو اقتصاد 98 مگاهرتز
رادیو قرآن 100 مگاهرتز
رادیو سلامت 103 مگاهرتز
رادیو پیام 104 مگاهرتز
رادیو فرهنگ 106 و 107 مگاهرتز
 
امواج ماهواره
Badr 26 (عرب ست)  /  26 درجه شرقی
فرکانس 12302MHz و 32000SR
پلاریته H
 
فر کانس های دیجیتال
کانال 40 فرکانس 626
کانال ۴۶ فرکانس 674
کانال 52 فرکانس 722