رونق تولید ملی | چهارشنبه، ۷ اسفند ۱۳۹۸

فرکانس صدا - نمایش محتوای صدا

 

 

فرکانس صدا

موج MW
رادیو استانی KHz 1026 باند MW
رادیو ایران KHz 531 باند MW
 
موج FM در تبریز
رادیو جوان 88 مگاهرتز
رادیو ایران 90 و 91 مگاهرتز
رادیو ورزش 92 و 93 مگاهرتز
رادیو تبریز 94 مگاهرتز
رادیو معارف 96 و 97 مگاهرتز
رادیو آوا  99 و 102 مگاهرتز
رادیو اقتصاد 98 مگاهرتز
رادیو قرآن 100 مگاهرتز
رادیو سلامت 103 مگاهرتز
رادیو پیام 104 مگاهرتز
رادیو فرهنگ 106 و 107 مگاهرتز
 
امواج ماهواره
Badr 26 (عرب ست)  /  26 درجه شرقی
فرکانس 12302MHz و 32000SR
پلاریته H
 
فر کانس های دیجیتال شیبلی
کانال 22 فرکانس 482
کانال 28 فرکانس 530
کانال 33 فرکانس 570
فر کانس های دیجیتال عون بن علی
کانال 40 فرکانس 626
کانال ۴۶ فرکانس 674
کانال 52 فرکانس 722
فر کانس های دیجیتال ذینجناب (سیاه پوش)
کانال 26 فرکانس 514
کانال 32 فرکانس 562
کانال 38 فرکانس 610

ساير فرکانس ها