بازگشت به صفحه کامل

فرکانس سیما

فرکانس سیما


ماهواره بدر
 
فرکانس شبکه سهند : 12322
 
سیمبل ریت : 27500
 
FEC: 3/4
 
پلاریته : v
 
فر کانس های دیجیتال
 
کانال 22 فرکانس 482
 
کانال 40 فرکانس 626
 
کانال ۴۶ فرکانس 674
 
فر کانس های آنالوگ
 
  کانال 33 فرکانس 570
  کانال 53 فرکانس 727/25