جهش تولید | یک‌شنبه، ۲۸ دی ۱۳۹۹

فتح الفتوح انقلاب اسلامی ایران - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

فتح الفتوح انقلاب اسلامی ایران

Loading the player...

شعارهاى انقلابى و حرکت کوبنده‌ى امام عالى‌مقام و عظیم‌الشّأن، کار را بر دشمن مشکل کرد. در بحبوحه‌ى همان موج فسادآفرینى که بر این کشور حکومت مى‌کرد، جلوه‌هاى ایمان و سرسپردگى به دین، باز اول در بین جوانان خود را نشان داد.

جوانان، خانواده‌ها را پشت سر خودشان مى‌کشیدند؛ و این شد که آن قیام عظیم مردمى و آن حرکت بى‌نظیر در عالم یعنى انقلاب اسلامى ما به رهبرى امام و با پشتیبانى قاطبه‌ى ملت و با میدان‌دارى جوانان به پیروزى رسید.

 این یک فتح بود؛ هم فتح میدان مبارزه با استکبار بود، و هم بالاتر از آن، فتح سرزمین دل جوانان بود؛ که این را اسلام و انقلاب و امام کرده بودند، و این فتح‌ الفتوح‌ بود. بزرگترین کار امام، ساختن جوانان بود.

بعد از آن هم در دوران جنگ، باز جوانان بودند که جنگ را با خسران دشمن تمام کردند. این شهداى جوان، این رزمندگان جوان، این دست‌اندرکاران جوان عرصه‌هاى جنگ، چیزى نیست که اهمیت نسل جوان را در حادثه‌ى سرنوشت‌سازى مثل جنگ از نظر دور بدارد.

این حادثه اتفاق افتاد، اما چشمهاى طراحان استکبار جهانى همه‌ى صحنه را دید و فهمید که جوان مؤمن در این کشور، زیر تربیت اسلام انقلابى، چه معجزه‌ها مى‌کند.

و هم اکنون باید جوانان در مورد مسائل فرهنگی  به هوش باشند ، هم اکنون که شبیخون فرهنگی است و اناوع شبکه های ماهواره ای از طریق جنگ نرم وارد میدان شده اند باید از این نیز میدان پیروز سربلند بیرون آمد.

همانطوریکه حضرت آيت الله خامنه اي تأكيد كرده اند: ملت ايران با تكيه بر ثروت طبيعي و انساني مستعدي كه در اختيار دارد، از گردنه هاي دشوار و گذرگاههاي سخت عبور خواهد كرد و به توفيق الهي، به قله سعادت دنيا و آخرت،‌ و آرامش و آسايش خواهد رسيد.

The great victory of the Islamic Revolution
Imam rousing revolutionary rhetoric and the ranking and Zymalshan work of the enemy, the Kurdish problem. In the midst of the wave Fsadafryny who ruled the country, manifestations of faith and devotion to religion, it was common in his youth.
Young people, families had their own behind, and this was the uprising of the people and the world that is unsurpassed in our Islamic Revolution led by Imam and supported by the whole nation and won with turf youth.
 It was conquered; it was conquered fight with arrogance, and above all, conquered the land of the young man who had this to Islam and the revolution and Imam, and this was a great victory. His greatest work, the youth.
After the war, the young people who were fighting with enemy losses. The young martyrs, the young warriors, the young professionals in the fields of war, not what the younger generation in the event of decisive importance, such as the sight of love.
This accident happened, but the eyes of all the world arrogance designers to see and understand that young believers in this country, the revolutionary Islamic education, what wonders.
And now need to be resuscitated youth about cultural issues, now that the cultural invasion and Anav satellite channels have come through the war must also came out victorious Victory Square.
As Ayatollah Khamenei had emphasized the Iranian nation, relying on natural wealth and human potential at its disposal, will pass from the cervix difficult and hard passages and to God, to the summit of prosperity in this world and the Hereafter, and peace and the rest will come.