رونق تولید ملی | چهارشنبه، ۷ اسفند ۱۳۹۸

بازگشت به صفحه کامل

غیبت کبری چگونه آغاز شد؟

غیبت کبری چگونه آغاز شد؟


آغاز دوره غیبت کبری

سوال: غیبت کبری چگونه آغاز شد؟

پاسخ: علی بن محمد سمرى چهارمین نائب خاص ولی عصر(عج) از اصحاب و ياران امام عسكرى (ع)بوده است.(1) او تا سال 329 كه ديده از جهان فرو بست، مسئوليت نيابت و وكالت خاص را به عهده داشت. چند روز پيش از وفات او توقيعى از ناحيه امام به اين مضمون خطاب به وى صادر شد:
اى على بن محمد سمرى! خداوند در سوك فقدان تو پاداشى بزرگ به برادرانت عطا كند. تو تا شش روز ديگر از دنيا خواهى رفت. كارهايت را مرتب كن و هيچ كس را به جانشينى خويش مگمار. دوران غيبت كامل فرا رسيده است و من جز با اجازه خداوند متعال ظهور نخواهم كرد و ظهور من پس از گذشت مدتى طولانى و قساوت دلها و پر شدن زمين از ستم خواهد بود. افرادى نزد شيعيان من مدّعى مشاهده من (ارتباط با من به عنوان نايب خاص)خواهند شد. آگاه باشيد كه هر كس پيش از خروج «سفيانى» و «صيحه آسمانى»(2) چنين ادعايى بكند، دروغگو و افترا زننده است و هيچ حركت و نيرويى جز به خداوند عظيم نيست.(3)
در ششمين روز پس از صدور توقيع، ابو الحسن سمرى از دنيا رفت.(4) پيش از مرگش از وى پرسيدند: نايب بعد از تو كيست؟ پاسخ داد: اجازه ندارم كسى را معرفى كنم.(5)با در گذشت ابو الحسن سمرى دوره جديدى در تاريخ شيعه آغاز گرديد كه به دوران غيبت كبرى معروف است.(6)

(1) صدر، المهدى، ص 412.

(2) قيام شخصى به نام سفيانى و صداى آسمانى از علامتهايى هستند كه در آستانه ظهور امام رخ خواهد داد.

(3) طوسى، الغيبه، تهران، مكتبه نينوى الحديثه، ص 242 و 243. ـ مجلسى،، بحار الأنوار، ج 51، ص 361 - طبرسى أَعلام الورى، الطبعه الثالثه، تهران، دار الكتب الاسلاميه، ص 445. ـ صدر، المهدى، ص 415.

(4) طوسى، الغيبه، تهران، مكتبه نينوى الحديثه، ص 243.

(5) طوسى، الغيبه، تهران، مكتبه نينوى الحديثه، ص 242.

(6) گرد آوری از کتاب: سیره پیشوایان، مهدی پیشوائی، ص 681.