رونق تولید ملی | دوشنبه، ۲۸ بهمن ۱۳۹۸

عزاداری رزمندگان تبریزی در جبهه - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

عزاداری رزمندگان تبریزی در جبهه

Loading the player...

این بخش از سری برنامه های تقویم غیرت به عزاداری رزمندگان  تبریزی در سالگرد شهیدان باکری، یاغچیان، مشهدی عبادی، ورمزیان در جبهه اختصاص دارد.

در این عزاداری سردار پورجمشیدیان  فرمانده  فعلی سپاه عاشورا  برای رزمندگان مداحی می کند.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tabrizi mourning warriors in front

This part of the series calendar programs to honor veterans Tabrizi mourning the martyrdom anniversary of Baker Yaghchyan, Mashhad Ebadi, Vrmzyan is allocated in the front.

The current commander of the Corps of Ashura mourning Pvrjmshydyan Commander Imam does for veterans.