اقتصاد مقاومتی؛ تولید - اشتغال | جمعه، ۳ آذر ۱۳۹۶

ظلمکار لار تالاندی - نمایش محتوای خبر

 

 

ظلمکار لار تالاندی

Loading the player...

روح خدا عزیز امام امر ائلدی ائدین قیام

دوردو ایاقا ائل تمام ظلمکار لار تالاندی لار