رونق تولید ملی | چهارشنبه، ۷ اسفند ۱۳۹۸

طالب تبریزی - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

طالب تبریزی

Loading the player...

طالب تبریزی  از شاعران قرن یازدهم است که اهل تبریز و ساكن عباس‏آباد اصفهان بود.

 میرزا طالب علاوه بر تبحر در بیشتر علوم زمان. طبع شعرى قوى نیز داشت.

ساقى‏نامه اى در بحر ، ساقى‏نامه ظهورى،  مثنویى در جواب «تحفه العراقین» خاقانى از آثار وى به شمار می رود.

Talib Tabrizi
Tabriz Tabriz Talib who lived in the eleventh century poet Abbas Abad in Isfahan.
  Mirza demanded the mastering of more time. There was a strong poetic sense.
Pour out a letter in the ocean, pour out the appearance of the letter, in answer Msnvyy "Alraqyn gift" of his work is khan.

.

در سایت نگاه بیشتر ببینید...