رونق تولید ملی | دوشنبه، ۲۸ بهمن ۱۳۹۸

شیشه گری در تبریز - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

شیشه گری در تبریز

 

در روزگاران باستان بین النهرین در توسعه لعاب سفالسازی سر آمد دیگر کشورها بوده است با در نظر گرفتن اینکه ترکیبات لعاب و شیشه یکی است عجیب نیست که صنعت شیشه سازی در بابل، سومر و آشور پیشرفت کرده است.

 باستانشناسان ثابت کرده اند که شیشه واقعی در هزاره سوم پیش از مسیح در سومر وجود داشته است.

این شیشه با شیشه ای که مصریها از گداز دُر کوهی و قلیا بدست می‌آوردند فرق داشته است و شیشه ای که در بین النهرین وجود داشته پس از هزار سال به مصر وارد شده است.

وجود لوحه‌های پزشکی بابلی و به ویژه لوحه‌های فنی و دارویی آشوری درباره صنعت شیشه سازی در سال ۶۲۵ پیش از مسیح دلیل محکمی‌است بر اینکه صنعت شیشه سازی پیشرفته ای در همسایگی ایران وجود داشته است.

 از خوزستان، یعنی ناحیه عیلام، مدارکی از شیشه سازی در دست است که نشان می‌دهد این صنعت در سده سیزدهم پیش از مسیح در آنجا وجود داشته است.

گیریشمن بطریهای شیشه ای زیادی را از حفاری معبد چغازنبیل بدست آورده است و همچنین تعداد زیادی لوله‌های شیشه ای که قطر خارجی آنها ۲۵/۱ سانتیمتر و قطر سوراخ داخلی آنها ۶/۰ سانتیمتر و درازای آنها ۷۵ سانتیمتر بوده مکشوف شده. این شیشه‌ها از حلقه‌های شیشه‌ای مات سیاه و سفید ساخته شده و به نظر می‌رسد که در شبکه پنجره از آنها استفاده می‌شده است.

 با این همه از زمان هخامنشیان شواهد کمی‌ دال بر استفاده کلی از شیشه در دست است. در میان گنجینه‌های تخت جمشید فقط چند ظرف شیشه ای هست که با شیوه دمش در قالب تهیه شده و بعضی از آنها دارای آرایه‌های شفافی است که با چرخ رنگ شده است. اما یکی از سفرای در بارگاه هخامنشی در آن زمان می‌نویسد که ایرانیان شراب را در پیاله‌های شیشه ای می‌نوشیده‌اند.

در زمان سلوکیان، صنعت شیشه سازی را فینیقی‌ها در کرانه دریای مدیترانه در شهر صیدا بنیان کردند. فینیقی‌ها این صنعت را از بابلیها آموختند. این با افسانه تلموذی که می‌گوید یهودیان در زمان اسارت دوم خود شیشه سازی را آموختند تطبیق می‌کند.

 شیشه فینیقی‌ها و یهودیان پیش از آغاز امپراتوری روم بسیار با ارزش بود. با کشف اشیا زیاد شیشه ای در زمان پارتها و ساسانیان می‌توان چنین پنداشت که صنعت شیشه سازی در همان زمان  در ایران شایع بوده است.

چنین به نظر میرسد که شیشه سازان، مانند دیگر پیشه وران سبک شیشه سازی خود را تا دوره اولیه اسلام حفظ کردند. اشیاء شیشه ای زیادی در ساوه وری پیدا شده است.

ظرف‌های شیشه ای معمولی که ظاهرا با دمیدن درست می‌شده و روشن و بی نقش و نگار بوده است.

 شیشه‌های با ارزش تر را نخست دمیده و به شکل قالب ساده در آورده و سپس با نی‌های بلند و راست قالب می‌گرفته‌اند و اغلب در حالی که شیشه مذاب و نرم روی نی بود شیشه ساز آن را به سرعت چرخانده و بدین ترتیب خطوط مارپیچ بر روی آن درست می‌کرد.

از همان اوایل دوره اسلامی‌ شیوه آشوری تزیین در ایران مشاهده می‌شود. این شیوه عبارت است از تزیین اشیا با نخ، حلقه، یا گلوله‌های شیشه ای به رنگهای مختلف. پس از استیلای مغول، پیشه و صنعت شیشه در ایران رو به افول گذاشت.

 بین سال ۱۶۶۴و ۱۶۸۱ میلادی که شاردن به ایران مسافرت کرد چندان تحت تاثیر مهارت شیشه سازان و استادان ایرانی قرار نگرفته است.

وی پس از تعریف و تحسین از سایر هنرها و پیشه‌ها در مورد شیشه چنین می‌نویسد: «شیشه صنعتی است که ایرانیان از آن اطلاعی ندارند. در سراسر ایران کارگاههای شیشه سازی هست ولی بیشتر شیشه‌ها پر از لکه است و رنگشان خاکستری است.

 

 

Glass in Tabriz

The ceramic coatings were developed in ancient times in Mesopotamia, other countries are taking the glass and glazing compounds it is not surprising that one of the glass industry in Babylon , Sumer and Assyria has made progress. Archaeologists have proven that real glass Sumer in the third millennium before Christ existed. Egyptians melt the glass with glass that is different from the mountain and wrought alkali glass that has existed in Mesopotamia after a thousand years , Egypt has been entered . There Lvhhhay Medical and Pharmaceutical Babylonian and Assyrian particular technical Lvhhhay glass industry about 625 years before Christ Mhkmyast that the glass industry because there have been advances in Iran's neighborhood . The province , the region of Elam , which shows evidence of the glass industry in the thirteenth century before Christ were there . Glass bottles Gyryshmn ziggurat temple has gained a lot of digging and a lot of glass tubes outer diameter 25/1 cm diameter holes 6 / 0 cm and a length of 75 cm was revealed them . The matte black glass charms made ​​of glass and it seems that they have been used in the network window . With all of the Achaemenid little evidence indicating the general use of glass in hand. Among the treasures of Persepolis, which is only a few glass blowing techniques were developed and some of them are in the form of arrays is clear that the color wheel . But one of the ambassadors to the Court notes that at the time of the Achaemenid Persians in the wine glass Mynvshydhand Pyalhhay .
At the time of the Seleucids , the glass industry Fynyqyha was founded on the shores of the Mediterranean city of Sidon . Fynyqyha industry learned from the Babylonians . The legend says that the Jews in captivity Tlmvzy his second glass, he learned to adapt . Fynyqyha glass and Jews before the Roman Empire was very valuable . During the Parthian and Sasanian Glass discovered large objects can be assumed that the glass industry at the same time is common in Iran .
It seems that glass- makers , as well as other styles of glass artisans have preserved their early period of Islam . Save productivity is found in many glass objects . Ordinary glass containers apparently been okay with blowing and clear and has been the role of a journalist . Prime blown and shaped glass more valuable than a simple form and then with long straws collected Mygrfthand right format and most of the molten glass and soft on the straw , and then turned it quickly glassmaker on the the lines Helix was correct .
From the very beginning of the Islamic era in Iran is decorated in the Assyrian style . This is the way objects decorated with yarn, ring, or glass balls of different colors . After the Mongol invasion , occupation and glass industry in Iran declined . Between 1664 and 1681 AD Chardin traveled to Iran so the Iranians have not been affected by the skill of the master glass makers . After appreciate other arts and crafts in glass, writes: " Glass is an industry that Iranians do not know . Iran glass workshops across the glasswork is the most spotty and shades of gray. Shiraz is the most beautiful of glass and glass Worse, they have eaten glass of water again , if the new glass will Glazer Shirazi . " Shah Abbas the Great tried the glass industry by Venetian artists of revived again , but Shishehgaran centuries after their required only ordinary glass were prepared .

.

{gallery}picproduct/shisheh{/gallery}

 


در سایت نگاه بیشتر ببینید