جهش تولید | یک‌شنبه، ۱۰ اسفند ۱۳۹۹

شیر خوارگان حسینی تبریز در سوگ علی اصغر(ع) - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

شیر خوارگان حسینی تبریز در سوگ علی اصغر(ع)

شیرخوارگان حسینی، در سوگ حضرت علی اصغر (ع) زبان به عاشقی گشودند.

بچه های كوچك، با دست ها و قلب هایی كوچك، همه هستند، كودكان آمده اند تا مادر علی اصغر(ع) را دلداری دهند و بگویند اگر علی اصغر (ع) تشنه شهید شد، ما شیرخوارگان حسینی فدایی شما هستیم.

 همه شیرخوارگان لباس عشق بر تن دارند، عشق به حسین، همه یكرنگ و یك دست لباس سفید سقایی بر تن كرده اند، سربند‌های یا حسین (ع) و یا علی اصغری (ع) كه بر پیشانی‌هایشان بسته شده، عشق حسینی را فریاد می‌كند.

زمزمه لالایی مادران و حامیانشان با فریاد‌های یا حسین (ع)، عشق را بر دل‌های این شیرخوارگان حك می‌كند.

در مراسم عزاداری و سوگواری صدای گریه‌های كودكانه‌ای كه گاهی اوقات با لبخندی شیرین و معصوم گره می‌خورد و گوش جان را نوازش می‌دهد، نگاه‌های پاك و آسمانی كه وقتی چشم در چشمت می‌دوزند، معصومیت را آشكارا لمس می‌كنی.

این كودكان آمده اند تا زبان به عاشقی بگشایند، آمده اند تا با قلب پاك و ضمیر بی‌آلایش خود دعا كنند حسینی باشند و در این زمانه كه ایمان داشتن همچون نگه داشتن آتش در كف دست است، شور حسین (ع) آبی بر آتش هوس‌ها و آتشی برای افروخته ‌تر شدن عشق و تعهدشان باشد.

اما فقط مادران و كودكان شیرخوار مهمان این خیمه حسینی نیستند، چه بسیار حاجتمندانی كه به این جمع آسمانی آمده اند تا شاید به حرمت این همه معصومیت، مشمول نگاه الهی شوند.

روز جهانی علی اصغر‌ (ع)، روزی برای تمام تاریخ است، این كودك خردسال اباعبدالله (ع) كاری كرده كه بعد از صد‌ها سال، هنوز قلب های شیعه داغددار مظلومیتش است.

 

Husseini mourning in infancy Tabriz Ali Asghar (AS)
Hosseini Infants in the grief of Hazrat Ali Asghar (AS) opened the language of love.
Little kid with small hands and hearts, all are children who come to the mother of Ali Asghar (AS) and say to comfort you, Ali Asghar (AS), thirsty martyr, we're devoted mother Hosseini.
 Infants love wearing dresses all have a love for Hussein, all Ykrng white clothes and a ton of Technology have Srbndhay or Hussain (AS) and Imam Hussein (AS) on closed Pyshanyhayshan, love will cry Hosseini.
Screams or whispers a lullaby mothers and supporters of Hussein (AS), love is engraved on the hearts of the mother.
Funerals and memorial in Kvdkanhay Gryhhay voice that sometimes sweet smile and innocent lives tied and listened to the touch, looks pure and holy in the sight of the eye, tie, obviously you touch his innocence.
For a fire is kindled, more love and commitment.
But only mothers and infants Hosseini guest tents are not that much Hajtmndany to come up to Heaven Maybe all the respect of innocence, are subject to the divine sight.
International Day for Ali Asghar (AS), all on one day, the young child Hossein (AS) had to do that after hundreds of years, is still the heart of the Shiite Daghddar Mzlvmytsh.