رونق تولید ملی | پنج‌شنبه، ۸ اسفند ۱۳۹۸

شکرگزاری نعمت انتخابات - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

شکرگزاری نعمت انتخابات

Loading the player...

حضرت آیت الله خامنه ای در جمع بندی سخنان خود در خصوص انتخابات خاطرنشان کردند: انتخابات یک نعمت و فرصت بزرگ است که شکرگزاری این نعمت، برگزاری خوب و سالم انتخابات است بنابراین نباید با برخی سخنان و رفتارها و برخی نسنجیده گویی ها، این حرکت و افتخار بزرگ را مشوش و مشوه کرد.

Thanksgiving blessings elections

Hazrat Ayatollah Khamenei in his speech at the conclusion of the elections, he said: the big opportunity is a blessing and thanksgiving of the blessings, good and healthy holding elections, so should some ill-considered remarks and behavior and if some of the move and a great honor to be confused and ambiguous.