رونق تولید ملی | چهارشنبه، ۷ اسفند ۱۳۹۸

شهید صمد زبردست - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

شهید صمد زبردست

 

وی در سال 1343 ه ش درتبریزبه دنیا آمد. زندگی اودر این شهر ادامه داشت تا اینکه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی به عضویت سپاه تبریز درآمد .پس از ورود به سپاه هر جا احساس می کرد نیاز به جانبازی است تا از انقلاب اسلامی دفاع شود حاضر بود.با شروع جنگ بی درنگ به جبهه شتافت تا درمقابل متجاوزین به میهن اسلامی ایستادگی کند. اودر عملیات متعددی همچون: عملیات مسلم بن عقیل مهرماه61، والفجر مقدماتی بهمن 61، والفجر 3مهر62، خیبر اسفند62 شركت نمود .

درعملیات نفوذ به داخل شهر مندلی عراق شركت و از ناحیه بازوی راست مجروح شدو با اینکه مجروح بود ماموریت محوله را كه انهدام انبار مهمات دشمن در داخل شهر بود به انجام رسانید.در عملیات ظفرمند بدر اسفندماه63 درمنطقه شرق دجله بر اثر بمباران خوشه ای دشمن مجروح و قطع نخاع گردید و دست چپ وی نیز بعلت خردشدن مفصل و قطع عصب از كار افتاد.سال 1366 ازدواج کرد . درسال 1368 بنا به درخواست مسئولین بنیاد جانبازان استان آذربایجان شرقی به عنوان مسئول بنیاد جانبازان تبریز مشغول خدمت به عزیزان جانباز شد. شهید زبردست در اوایل اردیبهشت سال 1372 برای مداوای جراحات باقی مانده از دوران دفاع مقدس به تهران عزیمت نمود و هنگام بازگشت ساعت 13:30 روز پنجشنبه 16/2/1372 دچار حادثه رانندگی گشته و پس از انتقال به بیمارستان امام(ره) تبریز به لقاءا... پیوست.

اودر طول زندگی پربار خود مسئولیتهای زیادی را به عهده گرفت؛ مسئول اعزام نیروی بسیج تبریز، معاون عملیاتی یگان دریایی لشكر عاشوراو...از جمله این مسئولیتها است.

martyr Samad zebardast

He was born in 1343 AHS Drtbryzbh .Islamic homeland to stand up against the aggressors . Other numerous operations including Muslim Bin Aqeel operations on October 61 , valfajr Introductory Persian date Bahman 61 , valfajr 3 Persian date Mehr 62 , Khyber Persian date Esfand 62 participated .

Operation to infiltrate the town of Mandali Iraq and the region of the right arm injured beneath the wounded mission entrusted to the destruction of ammunition enemy inside the city performed. Operation Zfrmnd Badr March 63 Region East Tigris the bombardment of a cluster of enemy wounded and spinal cord , and the left hand due to nerve detailed Khrdshdn stopped working . was married in 1366 . In 1368 at the request of the authorities Veterans Foundation, East Azarbaijan , Tabriz veteran serving as the foundation of a loved one was a veteran . Adept martyr in early May 1372 for treatment of injuries remains of holy war and moved back to Tehran on Thursday, 02.16.1372 13:30 car accident and was transferred to the hospital Imam Tabriz Lqa’a ... Attachment.

He assumed much responsibility during his productive life ; responsible for mobilizing troops Tabriz, Vice President Operations Command Marine Corps Ashvrav ... including this responsibility.

{gallery}picproduct/zebardast{/gallery}

 


در سایت نگاه بیشتر ببینید