رونق تولید ملی | پنج‌شنبه، ۸ اسفند ۱۳۹۸

شهید حسن کربلایی محمدلو - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

شهید حسن کربلایی محمدلو

 

حسن كربلایى، كربلایى بود و مسافر. و تا رسیدن به كربلاى پنج، منزل به منزل كه نه، میدان به میدان راه پیموده بود.

چه كلمات معطرى! كربلاى پنج!.. یا زهرا... یا زهرا... حسن كربلایى تا رسیدن به كربلاى پنجم در بیستم دى ماه 1365، بیست و هفت سال سفر را ره پیموده بود.

از سال 1338، از زادگاهش تبریز تا بیستم دى ماه 1365، تا كربلاى پنجم.

در خانواده‏اى مستضعف و مذهبى دیده به جهان گشوده بود.

تا دوره راهنمایى تحصیل و درس و مشق را پى گرفته بود و از آن پس چونان همه محرومان، مدرسه را رها كرده بود تا یاورى باشد معیشت خانواده را.

از همان دوران كودكى با مسجد و محافل الهى آشنا شده بود، بدینجهت در ماه‏هاى پر تپش انقلاب اسلامى یك دم از تلاش باز نایستاد و از آن پس، بعد از تشكیل سپاه به آنپیوست و با شروع جنگ، از شهر و دیار بار سفر بست و تا كربلاى پنجم در میدان استقامت ورزید.

بدین راحتى نوشته مى‏شود: حسن كربلایى از ابتداى جنگ تا كربلاى پنجم در میدان استقامت ورزید و آشنایان جنگ مى‏دانند كه از شهریور 1359 تا كربلاى پنج در میدان‏ها چه گذشته است.

سرانجام ، او در عملیات كربلای 5 در شلمچه نزدیكی های صبح روز 19 دی 1365 بعد از شكسته شدن خط دشمن و به هنگام پاكسازی منطقه در اثر اصابت تركش به كتف چپ و سوراخ كردن سینه و قلب به شهادت رسید .

محل دفن شهید حسن كربلایی محمدلو بنا به وصیتش در گلزار شهدای تبریز ( وادی رحمت ) می باشد .

Martyr Hassan Karbalaee Mohammadlou
Hassan Karbala'ei , Karbala'ei and passengers. To reach Karbala Thursday , home to a home that is not the way the field was gone .
What words fragrant ! Karbala Five ! .. Or Z. ... Or Z. ... Hassan Karbala'ei to reach Karbala fifth Twentieth January 1365, twenty- seven years traveling the road traveled .
Since 1338, the hometown of Tabriz to Twentieth January 1365, the fifth of Karbala .
Poor and religious family , was born there .
To school and homework was continued and then like all the poor , who had quit school to be a helper to the family 's livelihood .
clamps and fifth trip to Karbala Maidan renewed strength .
This can easily be written : H Karbala'ei the beginning of the war until the fifth Karbala renewed strength and acquaintances know that the battle of Karbala Thursday in the Persian date Shahrivar 1359 to what is past .
Finally , he Shalamcheh Operation Karbala 5 in the morning near the 19 Persian date Dey 1365 after breaking into the enemy lines and clear the area of impact and puncture wound to the left shoulder and chest, the heart was martyred .
Landfill martyr Hassan Karbala'ei Mohammadlou the Martyrs Vsytsh in Tabriz ( Wadi Rahmat ) is.

.

{gallery}picproduct/karbalaii{/gallery}

 


در سایت نگاه بیشتر ببینید