رونق تولید ملی | چهارشنبه، ۷ اسفند ۱۳۹۸

شهید ابراهیم آبشت - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

شهید ابراهیم آبشت

Loading the player...

 

پاسدار شهيد «ابراهيم آبشت»، سال 1335 در تبريز متولد شد و در 1360.9.20 درمنطقه گيلانغرب به شهادت رسيد.

شهيد آبشت همچو حنظله بعد از 5 ماه ازدواج عازم ديار عشق شد و در لحظه شهادت مشت گره كرده و تكبير الله اكبر بر لب داشت و آخرين فريادش به رزمندگان اسلام (به پيش، الله اكبر...» بود.

Ibrahim aBsht

  GuardMartyr "Ibrahim aBsht", was born in 1335 in Tabriz 09/20/1360 Gillan West region was martyred.
Shahid Bsht such Hnzlh After 5 months of marriage and at the time the testimony was going to love the land and Takbir Allahu Akbar clenched fist on his face and scream, the last warriors of Islam (as before, Allahu Akbar ... "was.

.

 

 

 

 

 

برای دیدن ویدیو های بیشتر به شبکه مجازی نگاه مراجعه نمایید