رونق تولید ملی | چهارشنبه، ۷ اسفند ۱۳۹۸

شهر یار - نمایش محتوای صدا

 

 

شهر یار

شهر یار برشی است از داستان زندگی شاعر بزرگ ایران زمین ید محمد حسین شهریار و ماجرای سرودن شعر معروف علی ای همای رحمت

و اینکه حضرت آیت الله مرعشی نجفی جریان سرودن این شعر را در رویا دیده است که شعرای اهل بیت یک یک در محضر امیرمومنان علی علیه السلام اشعار خود را میخوانند و شهریار هم این شعر معروف خود را میخواند. آیت الله مرعشی نجفی بعد از این رویای صادقه به شهریار پیغام میدهد و از سرودن این شعر میپرسد و این اتفاقات در حالی روی داده است که به قول شهریار کسی از سروده شدن این شعر خبر ندارد و این را میتوان نوعی اعجاز و توجه امیرمومنان علیه السلام به شهریار دانست.

Loading the player...
عوامل تولید:

نویسنده: سعیده برزگر

بازیگران: حسین جباروند – اصغر وطن پرست – یونس کبیر

افکتور: یونس کبیر

صدابردار: محمد مرسلی

تهیه کننده: یعقوب خبیر

تاریخ تولید: 1394