جهش تولید | سه‌شنبه، ۱۳ خرداد ۱۳۹۹

شهدای کربلا 58

شهدای کربلا 58


قاسط بن زهیر تغلبی

از شهدای حمله نخست در روز عاشورا . پیرمردی از طایفه بنی تغلب بن وائل بود . او و برادرانش چون خبر آمدن حسین به کوفه را شنیدند ، شب عاشورا خود را مخفیانه به کوفه رساندند . هر سه برادر روز عاشورا به شهادت رسیدند .