جهش تولید | سه‌شنبه، ۱۳ خرداد ۱۳۹۹

شهدای کربلا 5

شهدای کربلا 5


شهدای کربلا

ابو عمرو نهشلی ( یا : خثعمی )

از شهدای کربلاست که به قولی در حمله اول و به قولی در نبرد تن به تن شهید شد . از شخصیت های کوفه و مردی متهجد و شب زنده دار بود .