سال تولید، دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین | پنج‌شنبه، ۹ تیر ۱۴۰۱

شهادت حضرت علی اصغر ع به روایت رهبر انقلاب سال 65 - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

شهادت حضرت علی اصغر ع به روایت رهبر انقلاب سال 65

Loading the player...

ماجرای شهادت حضرت علی اصغر علیه‌السلام به روایت حضرت آیت‌الله خامنه‌ای که در نماز جمعه تهران در تاریخ ۲۱ شهریور ۶۵ بیان کرده‌اند.

متن بیانات حضرت آیت الله خامنه ای که در این صوت می شنوید: یک روزی ۲، ۳ ساعت برق خانه ی شما در تابستان قطع بشود پدر و مادر ناراحت از گرمازدگی خودشان نیستند، زن و مرد خانه ناراحت از کلافه شدن و عرق ریختن خودشان نیستند، اما مادر خانه وقتی نگاه می کند می بیند این بچه ی قنداقی اش، این بچه ی شیری اش، از گرما خوابش نمی برد، طاقت نمی آورد، آرام نمی گیرد جگر او آتش می گیرد حالا شما در عصر عاشورا ببینید در خیمه های سیدالشهداء با آن گرما با آن عطش با آن تشنگی چه می گذشت به خاطر همین بچه ی کوچک، بعضی ها بودند شاید بیش از یک شبانه روز بود توی آن گرما آب ننوشیده بودند، یقیناً اینها به فکر خودشان نبودند وقتی علی اصغر را می دیدند، من گمان می کنم علت اصلی بردن علی اصغر به وسیله ی سیدالشهداء به مقابل لشگر دشمن که امید بسیار ضعیفی بود که اینها دلشان بسوزد این مردم وحشی و آب بدهند علت اصلی این بود که امام حسین راه چاره ی دیگری نداشت، کار دیگری نمی توانست بکند وقتی رفت طرف خیمه ها دید غوغا و هیاهو در خیمه ها همه را فرا گرفته و این بچه ی کوچک عطشش، گرسنگی اش، ناراحتی اش، همه را تحت تأثیر قرار داده حسین بن علی مجبور شد این بچه را در آغوش بگیرد اگر چه احتمال خیلی ضعیفی بود که آب به او داده بشود البته اگر می خواستند آب بدهند می توانستند یک بچه ی شش ماهه مگر به چه قدر آب رفع عطشش می شود، اگر به قدر نصف استکان آب به امام حسین می دادند رفع عطش علی اصغر می شد، با وجود این امید ضعیف حسین بن علی علیه السّلام این بچه را در آغوش گرفت، برد، او را روی دست بلند کرد، به همه نشان داد حالت خود این بچه تأثرانگیز بود، هر دلی را هر دل سنگی را یقیناً به ترحم وادار می کرد، حضرت مخصوصاً استرحام کردند این حرف درست است که «ان لم ترحمونی فرحموا هذا الطفل الرضیع» یعنی رحم کنید به این بچه ی کوچک، یک پدر برای بچه ی کوچک در این مواقع اضطراری این کار را می کند آن نفس ابی حسین بن علی علیه السّلام اجازه می دهد به او که برای حفظ جان این بچه یک مقداری آب از آنها بگیرند از آنها طلب بکنند در همین حالی که حسین بن علی لابد با یک حال بحرانی، با یک هیجان، با یک ناراحتی این بچه را روی دست بلند کرده دارد حرف می زند یک وقت یک چیز عجیبی را احساس کرد دید این بچه ای که از گرسنگی و تشنگی بی حس و حال افتاده بود سر خودش را نمی توانست نگه دارد گردنش یک طرف کج شده بود آن چنان این بچه دست و پا می زند روی دست پدر همین طور که نگاه کرد دید خون از گلوی علی اصغر سرازیر شده «علی لعنة اللَّه علی القوم الظالمین»

According to the leader of the revolution of Imam Ali Asghar AS 65
The story of the martyrdom of Imam Ali (PBUH) narrated by Ayatollah Khamenei in Tehran Friday Prayers on 21 Persian date Shahrivar 65 stated.
A transcript of remarks by Ayatollah Khamenei which you hear this sound:
 A 2 day, 3 hours of power cut in the summer house you upset parents themselves from heat stroke,
Men and women home upset of their own confused and do not sweat,
 But look at home when the mother sees her child in swaddling clothes, the child of her other baby, not her heat, Not physically, not calm his liver at the time of Ashura Now you see the fire in their tents Hossein heat with thirst thirst with what passed  That's why small children, some were perhaps more than a day in that heat was not ingest water,
 These are certainly not for himself when he saw Ali Asghar,
I think the main reason for removal by Hossein Ali Asghar against the enemy army was very poor hope they burn they give these people and wild water The main reason was that Hussein had no other recourse,
When he went to work could no longer see the tents and commotion in tents all received melee  And the small child thirst, his hunger, his sadness, all the affected Hussein bin Ali was forced to embrace these children, although the likelihood was very poor  That water be given to him if they wanted water could  A six-month-old baby, but to how much water will thirst fix,
If as much as half a cup of water to the Imam Hussein Ali Asghar was thirst quenching,  Despite the poor hope the kids embraced Hussein bin Ali, win, He raised his hand, showed everyone his case was tragic these guys, Every heart and every heart of stone will certainly be forced to pity,
The Prophet was especially true Astrham that "it is none the Lemma Trhmvny Frhmva of child Alrzy" means mercy to this small child,  A father for a small child in an emergency it is
Abu Hussein bin Ali breathing allows him to save the lives of these kids, they take a little water they do seek At the same while Hussein bin Ali, perhaps with a crisis,
With a thrilling, with a raised hand this baby is uncomfortable talking  A time he felt a strange thing See this child who had fallen from hunger and thirst numb and he could not keep his head His neck was tilted on one side  It's so awkward this kid knocks on father  As he looked down to see blood flowing from the throat of Ali Asghar
"Ali curse Ali Alqvm evildoers"