رونق تولید ملی | چهارشنبه، ۷ اسفند ۱۳۹۸

سواردتیل یا دم شمشیری - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

سواردتیل یا دم شمشیری

Loading the player...

سواردتیل  نام خود را از دم شمشیر مانند جنس نر  خود وام گرفته است از این رو در کشور ما به ماهی دم شمشمیری معروف است

سوارتیل یا دم شمشیری و نوع دیگر آن فنسی یا دم عقربی که دارای رنگهای گوناگون و زیبایی هستند.

دم شمشیری ها بصورت نیم تنه مشکی – قرمز – سبز و زرد وجود دارند. ماهی دم شمشیری نر دارای زائده ایی بلند در انتهای دم به شکل شمشیر دارد و طول آن از ماهی دم شمشیر ماده بیشتر است اما بدن ماهی دم شمشیری ماده نسبت به نر په تر و چاق تر است.

اندازه متوسط ماده ها به 13 سانتیمتر و نر ها به 15 سانتیمتر می رسد. در موقع غذا خوردن خیلی سریع و تند عمل می کنند

 دمای مورد نیاز این ماهی  23تا 29درجه سانتی گراد بوده ، در دمای 27 درجه سانتیگراد معمولاً بین 28 الی 32 روز زایمان می کنند و تعداد بچه ها به اندازه ماهی ماده بستگی دارد و از 15 عدد تا 60 عدد نوزاد زایمان می کنند.

 ماده ها خیلی شدید علاقه به خوردن نوزادان دارند. بنابراین در قسمت تکثیر و پرورش ماهیان زنده زا چندین روش برای جلوگیری از نجات بچه ماهیها ذکر شده است که با بکارگیری از هر کدام می توانید بچه ماهی های سوارتیل را بخوبی تکثیر و پرورش دهید.

سواردتیل ها در خلاف مسیر آب پرشهای بلندی می زنند، در گوشه آکواریم درمحل لوله فیلتر آکواریم که چرخش آب ایجاد می شود ماهیهای سوارتیل با انگیزه های طبیعی علاقه به پرش نشان می دهند که متأسفانه بیشتر اوقات ماهی که به بیرون پریده است تلف خواهد شد. بنابراین بهتر است حتماً درب آکواریم بسته باشد.

 

Svardtyl or sword

Svardtyl its name from the sword like their male has borrowed so popular in our country to fish tail Shmshmyry

Svartyl or sword and other types of Fancy or tail with different colors and beauty.

Sword and torso on black - red - green and yellow are available. Fish sword male has a long tail appendage for the sword, and the sword of the fish, but the fish more female than male Pepe sword matter more and more obese. The The average size of females and males to 13 cm to 15 cm is reached. When you eat too fast act

 Dmamvrdnyazayn fish was 23 to 29 ° C, at 27 ° C, usually between 28 to 32 days of birth and number of children depends on the size of the female and 15 give birth to 60 babies.

 Females have a very strong interest in eating babies. So in the proliferation and live-bearing fish fry listed several ways to block the rescue with the use of each can Svartyl baby fish to reproduce and grow well.

Svardtyl jerks in the opposite direction of the high water, they turn around Kvarymdrmhl pipe filter water tank that caused Mahyhaysvartyl natural causes interest to jump indicates that, unfortunately, is often wasted fish that jumped. So make sure the door is closed aquarium.