رونق تولید ملی | پنج‌شنبه، ۸ اسفند ۱۳۹۸

سنگرسازان بی سنگر - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

سنگرسازان بی سنگر

Loading the player...

 


اين عنوان را حضرت امام خميني (ره) در ملاقاتي كه اعضاي ستادهاي پشتيباني مهندسي جنگ جهاد سازندگي با ايشان داشتند، خطاب به آنها فرمودند و اين مصداق واقعيتي بود كه در دوران دفاع مقدس جريان داشت و شايد از ديد خيلي ها پنهان مانده بود.

چون اين عزيزان براي ايمن ماندن برادران ارتشي، سپاهي، بسيجي و ساير رزمندگان، خاكريز و سنگر مي ساختند ولي خودشان فاقد سنگر بودند، باعث شد تا حضرت امام خميني (ره) جمله مورد اشاره را در وصف جهادگران بيان فرمايند.

چيزي كه در پشتيباني مهندسي جنگ جهاد سازندگي شكل گرفت و به صورت خودجوش توانست نقش محوري در جنگ هشت ساله ايران و عراق ايفا كند، تشكل مردمي غير دولتي اي بود كه از نيروهاي متخصص و با تجربه مهندسي تشكيل شده بود.

سنگر سازان بي سنگر ايثارگراني به تمام معني هستند. سنگرسازان بي سنگر كساني بودند كه خلاء هاي جبهه ها را در عرصه هاي بهداري، مكانيكي، راه و ترابري و غيره پرمي كردند تا برادران رزمنده در خطوط مختلف جنگ احساس كمبود نكنند.

سنگرسازان بي سنگر جان و مال خود را براي امنيت جان رزمندگان اسلام فدا نمودند و در اين راه نام و نشاني از خود برجاي نگذاشتند.

Builder'strenchwithouttrench

Thetitleof Imam Khomeini(ra) inhismeetingwithmembers of theHeadquartersSupportEngineering,Construction Jihadwarfarehad

Addressingthem,he said, and thiswas thetruereality  During thecourse ofthewarand  Itwashiddenfrom theview ofmany.

These ones stay safe brothers Army Corps, Basij and other warriors, but they made ​​no trench backfills the trench and were led by Imam Khomeini as mentioned in the description of jihadists Exalted.

WhatwarEngineeringConstruction Jihadwas formedinSupportSpontaneouslyandcouldplaya pivotal roleinthe Iran-Iraqwar,Non-governmentalorganizationsofpeoplethatconsistedofexpertsand experiencedengineers.

Sngrsazantrencheswho werenogapsin theareas ofhealthfronts, mechanical, road and transport, andso fulfill the proposalwouldBrothersfightinginthe wartodifferentlines andnotenoughsense.

Life and property, no bulwarks Sngrsazan Islamic warriors sacrificed their lives for the security and in this way he not left his name and address.

.

 

 

 

 

 

برای دیدن ویدیو های بیشتر به شبکه مجازی نگاه مراجعه نمایید