رونق تولید ملی | چهارشنبه، ۷ اسفند ۱۳۹۸

بازگشت به صفحه کامل

سفر

سفر


    

در خرداد ماه سال جاری(1392) شصت نفر از همکاران بازنشسته در دو نوبت به منطقه ارسباران، ارتفاعات کلیبر و دره مکیدی (Makidi) سفر کردند.

در این سفرهای تفریحی، فرهنگی، که با ابتکار هیأت مدیره کانون ترتیب یافت، مدیر رفاهی مرکز وسیله ایاب و ذهاب همکاران را فراهم کرد.