سال تولید، دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین | پنج‌شنبه، ۹ تیر ۱۴۰۱

سفال قره کهریز خامنه - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

سفال قره کهریز خامنه

Loading the player...

از خاك بی ارزش و آب جاری و روان، زلال حقیقت را به منظر چشم هر ناظری میهمان می كنند

و از گردش چرخ «كوزه گری» چرخ گردون را به بازی می گیرند تا از میان این چرخ و خاك و گردش، نانی حلال به كف آرند و به غفلت نخورند.

 اینجا سرزمین هنر كوزه گری است. كوزه گرانی كه دست در دست، آب در خاك، پای در چرخ و چشم در كوره، كوزه ها می سازند و اسباب بازی و هنرورزی فراهم می آورند.

 اگر از آب زلال چشمه همیشه جاری «قره كهریز» آبی بر صورت زنی، چشمانت، «صنایع دستی» چیده شده در اطراف این چشمه را میزبان می شود .

می بینی كه به دست هنرمندانه كوزه گران آذربایجان، چنین زیبا، شعر خلاقیت بودن سروده اند.

اكنون «قره كهریز» برای همه رهگذران جاده باصفای تبریز تا تسوج و ارومیه، نماد زیبایی صادقانه، خلاقیت جاودانه و دارای محصولاتی منصفانه از نظر قیمت است.

Pottery qara Kahrizi Khameneh
Worthless soil and water and flowing, clear eyed view of the fact that each observer guests
And the wheels turning, "pottery" are playing Gordon Wheels From the soil and turn the wheel, and ignorance Rnd eat bread almost to the bottom.
Land here is the art of pottery. Gravity that holds hands with water, soil, feet on the wheel and eyes on the furnace, the jars are Toys and Hnrvrzy provide.
If this is always the clear water springs "Qara Kahrizi" blue on her face, eyes, "Crafts" host is arranged around the fountain.
See that the artist holds the Azerbaijan expensive, so beautiful, creative lyrics are being written.
Now, "Qara Kahrizi" clear the road for passersby to Tasuj Tabriz and Urmia, the symbol of beauty, honesty, creativity and timeless products for a fair price.