رونق تولید ملی | چهارشنبه، ۷ اسفند ۱۳۹۸

سرشار - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

سرشار

Loading the player...

نجفقلی خان قراداغلو شاعر قره‌داغی و متخلص به سرشار در شهر اهر چشم به جهان گشود و در همان شهر تحصیل نمود.

هنگامیکه برادرش مصطفی قلی خان قراداغلو حاکم ولایات قره داغ در دژ شوشا زندانی بود وی مدتی بجای برادرش در قریه کردشت ، خان قره‌داغ شد.

پس از برقراری صلح بین خانات قره داغ و قره‌باغ ، مصطفی قلی خان قراداغلو مجدداً خان قره داغ گردید.

توسط عباس میرزا نائب السلطنه فتحعلی شاه قاجار ، روستای بزرگ دیزج خلیل در مجاورت شبستر جهت امرار معاش نجفقلی خان قراداغلو و اطرافیانش به وی اهداء شد.

وی در سال 1818 میلادی در تبریز در گذشت.

sarshar
Njfqly Khan Qradaghlv Qrhdaghy poet and pen full of Ahar was born and educated in the city.
When his brother Mustafa Quli Khan, the provincial Qradaghlv Karabakh Shusha fortress was kept hot in a while instead of his brother in the village Krdsht, Khan was Qrhdagh.
Hot Nagorno Karabakh khanate and after the peace, Mustafa Quli Khan, Khan Qradaghlv re-Karabakh was hot.
Regent by Abbas Mirza Fath Ali Shah Qajar, a large village near Shabestar for subsistence Njfqly Dizaji Khalil Khan and his Qradaghlv he was awarded.
He was born in 1818 and died in Tabriz.

.

در سایت نگاه بیشتر ببینید...