زيارت وارث

يکي از زيارتهاي سيد الشهدا «ع‏» که آن حضرت را بعنوان وارث آدم، نوح، ابراهيم، موسي، عيسي، محمد، علي، فاطمه زهرا، خديجه کبري خطاب مي‏کند.زيارت وارث از امام صادق‏ «ع‏» روايت‏شده است.[1]

 و همراه آداب خاصي است و فضيلت بسيار دارد. «زيارت وارث به زائر مي‏آموزد که اسلام امامت، رسالت تاريخي اديان توحيدي را بردوش دارد و به همين دليل، خاتم الاديان و پيامبرش خاتم الانبياء است و در اينجاست که‏ معناي امامت را مي‏يابد.زائر در اين زيارت، رسالت همه پيامبران بزرگ تاريخ را بر دوش ‏امام حسين‏ «ع‏» مي‏يابد و چنين مي‏فهمد که گويي عاشورا نقطه اوج نبرد همه توحيد تاريخي با همه شرک تاريخي است‏»[2] .

 

پی نوشتها :

[1] مفاتيح الجنان، ص 427 به نقل از مصباح المتهجد، شيخ طوسي.

[2] چشمه خورشيد (مجموعه مقالات کنگره امام خميني و فرهنگ عاشورا)، ج 1، ص 97، مقاله‏ «ادبيات عاشورا»