جهش تولید | جمعه، ۲ آبان ۱۳۹۹

روزشمار دفاع مقدس/تولید ملی،آمادگی دفاعی،خودباوری - نمایش محتوای فضای مجازی