رونق تولید ملی | چهارشنبه، ۷ اسفند ۱۳۹۸

رودخانه شاهرود - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

رودخانه شاهرود

شاهرود به طول ۱۷۵ کیلومتر که از کوه‌های تخت سلیمان (مازندران) در رشته کوه البرز جنوبی، از پیوستن دو رود الموت رود و طالقان رود ایجاد شده است.

این رود با جهت شرقی- غربی از منطقه الموت استان قزوین و شهرستان طالقان استان البرز گذشته و پس از دریافت حدود 35 شاخه فرعی، در محل سد منجیل به دریاچه سد سفیدرود می‌ریزد.

حوزه آبریز رودخانه شاهرود در قسمت جنوب و جنوب غربی کوه‌های البرز و شمال و شمال شرقی دشت قزوین قرار دارد. فاصله بین حدّ شرقی و غربی آن حدود 160 کیلومتر و عرض آن نزدیک به 25 کیلومتر می‌باشد.

رودخانه شاهرود از نظر خصوصیات آب و هوایی، رژیم بارندگی، نظام هیدرولوژیک و سایر مشخصات، در شمار رودخانه‌های کوهستانی قرار می‌گیرد.

رودخانه شاهرود همواره طغیانی است و تا اواخر بهار، گِل و لای فراوانی همراه آب حمل می‌شود. آبرفت این رود برای شالیزارهای پیرامون اهمیت قابل توجهی دارد.

از آنجا که رودخانه شاهرود مهم‌ترین و پرآب‌ترین رودخانه قزوین است، به «شاهرود» به معنای رود بزرگ می‌باشد.

سایر رودخانه‌های دشت قزوین دارای حوضه‌های آبریز نسبتاً کوچکی هستند که در شمال، غرب و جنوب دشت قزوین جریان دارند. این رودخانه‌ها به شاخه‌ها و رودخانه‌های اصلی منتهی نمی‌شوند بلکه هر کدام به صورت جداگانه پس از طی مسافتی در دشت قزوین امحاء شده و در نهایت به رود شور می‌ریزند.

River shahrood
Shahrood to over 175 km of mountain Takht-e Soleiman (Iran) in southern Alborz mountains, joining two of the Alamut and is gaining interest.
This is the east-west direction of the ravine and the city of Qazvin in gaining the Alborz province after receiving about 35 branches in Manjil Dam Lake Sefidrud shelf.
Shahrood river basin in the south and southwest of the Alborz Mountains, north and northeast of Qazvin. The distance between the east and west of about 160 km and its width is approximately 25 km.
River shahrood terms of climate, rainfall regime, hydrological system and other characteristics, is one of the mountainous rivers.
Always arises river shahrood to late spring, with plenty of water and mud carried. Alluvium of the river is of considerable importance for the paddies.
Because the river ashahrood and the longest river in Qazvin, in "Shahrood" means big river.
Other rivers in Qazvin has a relatively small catchment areas in the North, West and South Qazvin flow. The river branches and main rivers are not leading but each one separately after traveling in Qazvin and eventually eliminate the salt shed.

در سایت نگاه بیشتر ببینید...