جهش تولید | دوشنبه، ۱۸ اسفند ۱۳۹۹

رصدخانه مراغه - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

رصدخانه مراغه

Loading the player...

 

رصدخانه مراغه یکی از يادگارهاي علمي و فلكي خواجه نصیرالدین طوسی؛ فیلسوف، ریاضیدان و منجم بزرگ دوره ایلخانی و صاحب رساله مشهور اخلاق ناصری و زیج معروف ایلخانی است كه به دست او، با همراهي عده اي از فضلا و دانشمندان بنا شده. اين رصدخانه زمانی از مشهورترين رصدخانه هاي اسلامي بوده که آوازه آن تمام جهان آن روز را فرا گرفته و تاكنون با اين همه تطورات و تغييراتي كه در جهان پديد آمده  هنوز هم نام آن رصدخانه و باني آن بر سر زبانهاست.

در سال 657 هجری به دستور خواجه بزرگ طوسي؛ "فخرالدين ابوالسعادات احمد بن عثمان مراغي" معمار معروف آن عصر، ساختمان وسيع و با شكوه رصدخانه را با نقشه استاد شروع نمود. محلي كه براي رصدخانه انتخاب شده بود تپه ای است كه در شمال غربي شهر مراغه واقع شده و اينك بنام رصدخانه مراغه معروف است.

براي كمك به رصدخانه علاوه بر كمك هاي مالي دولت، اوقاف سراسر كشور نيز در اختيار خواجه گذارده شده بود كه از عشر (یک دهم) آن جهت امر رصدخانه و خريد وسائل و اسباب و آلات و كتب استفاده مي نمود. در نزديكي رصدخانه، كتابخانه بزرگ و بسيار عالي ساخته شده بود كه در حدود چهارصد هزار جلد كتاب نفيس از بغداد، شام، بيروت و الجزيره تهیه و جهت استفاده دانشمندان و فضلا در آن قرار داده شده بود.

در جوار رصدخانه، سرايی عالي براي استفاده خواجه و منجمين ساخته شده و مدرسه علميه اي جهت استفاده طلاب دانشجو نیز احداث گردیده بود. اين كارها مدت 13 سال به طول انجاميد، تا اينكه هلاكو در سال 663 ه. ق. درگذشت. ليكن خواجه تا آخرين دقايق عمر خود مواظبت و اهتمام بسيار نمود كه آن رصدخانه و كتابخانه از بين نرود و خللي در كار آنجا رخ ندهد و تقویم و زیج ایلخانی حاصل این تلاش بی وقفه بوده است.

هم اكنون از بزرگ ترين مركز علمى منطقه، تنها قسمت هاى كوچكى بر بلنداى تپه مشرف به شهر مراغه باقيمانده است. خوشبختانه در طول دهه پنجاه با كاوش هايى كه به سرپرستى دكتر پرويز ورجاوند انجام شد باقيمانده هاى اين بنا مرمت شده است. در حال حاضر، گنبدی بزرگ به جهت حفظ بناهای باقیمانده بر روی آن قرار داده شده که ظاهرا به صورت نمایشگاه نیز از آن استفاده می شود.

در سال 672 هجري قمري، خواجه نصير که آثار مکتوبش از 50 کتاب و رساله افزون است با جمعي از شاگردان خود به بغداد رفت تا بقاياي كتاب هاي تاراج رفته را جمع آوري و به مراغه ارسال دارد. اما اجل مهلتش نداد و در تاريخ 18 ذي الحجه سال 672 هجري قمري در بغداد دار فاني را وداع گفت. جسدش را به كاظمين انتقال داده و در جوار امامين همامين دفن نمودند.

Maragha Observatory
Maragha Observatory, a relic of the constellation Tusi, philosopher, mathematician and astronomer famous work ethic great patriarch and the patriarch of the famous horoscope of Nazareth and she, along with a number of scholars and scientists based.
In the year 657 AD on the orders of the great Khwaja Tusi, "Fakhruddin Ahmed bin Othman Abvalsadat MARAGHI" famous architect of that era, large buildings and magnificent observatory began with a master map. Was elected to the hill where the observatory is located in the northwestern city of Maragheh, and now known as the Maragha observatory.
In addition, government grants to help Observatory, endowments across the country were put at the disposal of the eunuchs who tithe (a tenth), to the Observatory and purchasing equipment and toys and books, use the tools. Near the observatory, large and excellent library was built in about four hundred thousand precious volumes from Baghdad, Damascus, Beirut and Algiers prepared for scientists and scholars had been placed in it.
Near the observatory, home of eunuch and astronomers made excellent use for students of seminary students was also constructed. The work lasted for 13 years, until Holaku in the year 663 AD. BC. Died. But eunuchs until the last minutes of his life so that the care and dedication of the observatory and the library to lose and much harm does not occur in the calendar and horoscope patriarch was the result of this effort.
Now the largest science center in the region, only a small portion remaining on top of a hill overlooking the city of Maragheh. Fortunately, during the fifties with discoveries which was led by Dr. P. Varjavand remnants of the building has been refurbished. Now, large dome to protect the remaining buildings placed on it is apparently also used for exhibitions.
In 672 AH, Khwaja Nasir Mktvbsh of 50 books and treatises that works well with a group of his disciples went to Baghdad to collect the remains of the looted books and Maragheh send. But death did not interim ends on 18 Dhu al-Hijjah 672 AH and died in Baghdad said. His body was buried in Kadhimiya data in the vicinity of Amamyn Hmamyn.