رونق تولید ملی | چهارشنبه، ۷ اسفند ۱۳۹۸

رحمت کوزه کنانی - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

رحمت کوزه کنانی

Loading the player...

میرزا محمد متخلص به رحمت کوزه کنانی، از کوزه کنان آذربایجان بود اما در اصفهان اقامت داشت .

وی از فضلا و شعرای عهد فتحعلیشاه قاجار می باشد

 در طریق عرفان پیرو سلسله ذهبیه بود.

اشعار او بیشتر مثنوی و مدیحه می باشد.

Rahmatkuzehkonani
Mirza Muhammad known as Rahmat kuzehkonani , he in the kuzehkonan of Azerbaijan but was staying in esfahan.
He Testament scholars and poets of Fath Ali Shah is
Gnosticism was followed by a series of Zhbyh.
He is a panegyric poems of Rumi.

در سایت نگاه بیشتر ببینید...