رونق تولید ملی | دوشنبه، ۲۸ بهمن ۱۳۹۸

ذخیره سازی آب - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

ذخیره سازی آب

Loading the player...

 

در این قسمت از ماجراهای چپلو، به ذخیره سازی آب برای مواقع ضروری اشاره شده است.

چپلو به همراه مهندس کمی آب ذخیره می کنند اما چپلو خیلی زود و در نخستین قطعی آب آنرا مصرف می کند و یادش می رود دوباره قمقمه را پر کند.

با وقوع زلزله آب دوباره قطع می شود و نیاز مبرم آنان به آب  و تشنگی ،چپلو را به اشتباه خود آگاه می کند.

Waterstorage
Inthisepisode of TheAdventuresChplv, to storewaterforemergenciesis outlined.
Chplvengineerwithlittle waterstorage, but very soon,thefirstdefinitiveChplvwaterandlovingitusesto fillthecanteenagain.
Waterisagaininterruptedbythe earthquakeandin dire needofwater andthirst,Chplvtobeaware of theirmistake.

.

برای دیدن ویدیو های بیشتر به شبکه مجازی نگاه مراجعه نمایید