سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | یک‌شنبه، ۳۰ خرداد ۱۴۰۰

دیوان انوری - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

دیوان انوری

Loading the player...

دیوان انوری از مهم‌ترین آثار ادب پارسی به حساب می‌آید و شامل قصاید، قطعات، غزلیات و رباعی‌های شاعر بزرگ قرن ششم انوری است.

دیوان انوری بارها چاپ شده است که چاپ سنگی آن به دویست سال قبل در هند و ایران زمان می‌رساند و مهمترین چاپ حروفی آن را مرحوم مدرس رضوی در دو مجلد (جلد اول قصاید و جلد دوم قطعات و غزلیات و دو بیتی‌ها) و سعید نفیسی در یک مجلد چاپ کرده‌اند.

همچنین اشعار انوری را می‌توان در دو کتاب مفلس کیمیافروش از شفیعی کدکنی و نیز حکمت شادان مشاهده کرد.

در عین حال با توجه به یافت شدن اشعار جدیدی از انوری و وجود ضعف‌هایی در چاپ‌های سابق دیوان وی، چاپ منقح و مجدد دیوان وی ضروری می‌نماید.

Wrigley Court

ANWAR Court considered the most important works of Persian literature, including odes, parts, lyrics and Rbayhay great poet of the sixth century Anvari.

Wrigley Court has repeatedly printed the lithographs that two hundred years ago in India and Iran will take time and the printing letters to the late Professor Razavi in ​​two volumes (Volume I and Volume II odes and sonnets and two bit parts) and Saeed Nafisi have published one volume.

Anwar also poems can be found in two books, The Gay Science Mfls Kymyafrvsh of Shafiee and also observed.

At the same time, according to the latest new lyrics by Anwar and his Court weaknesses in former editions, printing and re-edited his divan necessary.