رونق تولید ملی | چهارشنبه، ۷ اسفند ۱۳۹۸

در تدارک یلدایی دیگر - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

در تدارک یلدایی دیگر

 

ایرانیان قرنهاست که یلدا را فرصتی برای جمع شدن اعضای فامیل و سپری کردن طولانی ترین شب سال می دانند و از چندروز پیش، خوراکی های خاص این شب را تدارک می بینند.

یلدا"در آذربایجان بیشتر به «شب چله» معروف است

منطقه آذربایجان شرقی،مردم ایران و به ویژه آذربایجان آن را به این دلیل گرامی می‌دارند كه این روز مصادف با اولین روز از چهل روز نخستین زمستان است. به همین علت این شب در بین مردم آذربایجان بیشتر به «شب چله» معروف است تا شب یلدا! و چله اول را چله بزرگ می‌خوانند. بعد از گذشت این چهل روز (تا 10 بهمن)، «چله كوچك» شروع می‌شود كه 20 روز ادامه می‌یابد.

هندوانه سمبل شب چله

اولین چیزی كه از یادآوری شب چله به ذهن خطور می‌كند، حضور «هندوانه» در این مراسم است. هندوانه مظهر شیرینی، خونگرمی، سرسبزی و سرخ‌فامی، شادابی و سرزندگی است. «هندوانه» برای شب چله لازم است و این رسمی است كه تاكنون بدون تغییر باقی مانده است. از همین روست كه می‌توان در میان «خوانچه‌های خانواده داماد برای خانواده عروس هنوز آن را مشاهده كرد!

خوانچه

«خوانچه» و یا به تلفظ «آذربایجانی‌ها»، «خونچا» به تحفه‌ای گفته می‌شود كه خانواده داماد در شب یلدا برای خانواده تازه‌عروس می‌فرستد. در میان این خوانچه، علاوه بر هندوانه می‌توان تحفه‌های رنگارنگ نظیر پارچه‌های حریر و گرانقیمت، میوه‌ها و شیرینی‌های متنوع و آجیل را مشاهده كرد برخی از آذربایجانی‌ها و به ویژه «تازه‌داماد» در چنین شبی سعی می‌كند ذوق هنری خود را به رخ خانواده عروس و به ویژه عروس‌خانم بكشد! به همین خاطر، هندوانه را به شیوه زیبا، جالب و شورانگیزی، تزئین می‌نماید

The provision of other Yldayy
The Iranian Yalda centuries as an opportunity to gather family members and serving as the longest night of the year and the days ahead , special foods are prepared the night .
Yalda " in Azerbaijan to the " Solstice Night "is known
Area of ​​East Azerbaijan , Iran and Azerbaijan , particularly because it coincided with the first day of the forty days celebrate the first day of winter. Because of this more at night between the Azerbaijani people " Solstice Night " is known as Yalda ! I call the big dog and the dog . After forty days ( 10 Feb) , " small dog " begins the 20 days continues .
Watermelon symbol Solstice Night
The first thing that comes to mind to remind dog night , the " watermelon " in this event. Watermelon epitome of sweetness , eagerness , green and red , freshness and vitality. " Watermelon " is required for the official dog of the night so far has remained unchanged . That is why one of the " Khvanchhhay groom's family to the bride's family to see it yet !
Khvanchh
" Khvanchh " or the pronunciation of " Azerbaijan ", " Khvncha " Thfhay is said that the groom's family sends Taz·hrvs Yalda family . Among the Khvanchh , in addition to fabrics such as silk and colorful watermelon Thfhhay can be expensive , variety of fruits and sweets and nuts to see some Azerbaijanis and especially " Taz·hdamad " in artistry that night tries to place the bride's family and the Rvskhanm take special ! Because of this, watermelon beautiful style , fun and exciting , is decorated

{gallery}picproduct/chele2{/gallery}

 


در سایت نگاه بیشتر ببینید