رونق تولید ملی | چهارشنبه، ۷ اسفند ۱۳۹۸

درخت مدادی - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

درخت مدادی

Loading the player...

افوربیا تیروکالی به عناوین دیگری چون ، درخت فرفیون هند ، درخت مداد ، چوب در آتش و یا شیر بوش شناخته شده است

درختچه ای است که در مناطق نیمه خشک و آب و هوای گرمسیری رشد می کند .

 این گونه توزیع گسترده ای در آفریقا دارد ، که در حال حاضر در شمال شرقی ، مرکزی و جنوب آفریقا به وفور یافت میشود. همچنین بومی سایر نقاط این قاره و همچنین برخی از جزایر اطراف و شبه جزیره عربستان نیز می شود

گونه افوربیا تیروکالی( Euphorbia tirucalli) یا فرفیون گونه ای خشبی به شکل کاکتوس ولی بدون خار است. این گونه در مناطقی مانند برزیل و آفریقا گسترش زیادی داشته و نسبت به خشکی مقاوم می باشد.

اغلب مورد استفاده برای تغذیه دام و یا به عنوان پرچینی می باشد

این گیاه تولید هیدروکربن لاتکس سمی میکند که قابلیت تبدیل به بنزین را دارد.

 ملوین کالوین شیمیدان پیشنهاد بهره برداری از این گیاه برای تولید نفت را داده است. کالوین تخمین زده است که 10 - 50 بشکه نفت در هر هکتار از این گیاه دست یافتنی است. همچنین در تولید لاستیک میتواند استفاده می شود.

افوربیا در طب سنتی در بسیاری از کشور ها مورد استفاده قرار میگیرد.

در درمان سرطان ، ، تومورها و زگیل ها در کشور هایی چون برزیل ، هند ، اندونزی ، مالزی استفاده میشود. همچنین برای آسم ، سرفه ، درد گوش ، درد اعصاب ، روماتیسم ، دندان درد ، و زگیل در هند استفاده می شود.

شیره موجود در این گیاه بسیار سمی است. تماس با پوست باعث سوزش شدید ؛ تماس با چشم ممکن است درد شدید ، و ممکن است باعث کوری موقت تا 7 روز شود

اگر بلعیده شود ، ممکن است باعث سوزش دهان ، لبها ، زبان و حتی خفگی شود

.

Pencil tree

Afvrbya Tyrvkaly on topics such as tree spurge India, pencil tree, wood, fire, or milk-known Bush

A shrub that grows in semi-arid and tropical climates.

 This species is widely distributed in Africa, which is currently in the Northeast, Central, and South Africa are found in abundance. Also native to other parts of the continent and nearby islands and the Arabian Peninsula as well as some of the

Afvrbya Tyrvkaly species (Euphorbia tirucalli) or roughage such as Euphorbia cactus but is no fluke. This species has a lot in places like Brazil and Africa and is resistant to drought.

Often used for animal feed or as hedging is

The hydrocarbon production plant poisonous latex that has the ability to transform into gasoline.

 Chemist Melvin Calvin proposed operation of the plant for the production of oil. Calvin is estimated that 10 - 50 barrels of oil per hectare of the plant is achievable. It can also be used in the production of rubber.

Afvrbya traditionally used in many countries.

To treat cancer, tumors and warts in countries such as Brazil, India, Indonesia, Malaysia used. Also for asthma, cough, ear pain, neuralgia, rheumatism, toothache, and warts in India used.

The sap of this plant is very poisonous. Contact with skin causes severe irritation, eye contact may cause severe pain, and may cause temporary blindness for up to 7 days

If swallowed, may cause irritation of the mouth, lips, tongue, and even lead to suffocation.