جهش تولید | یک‌شنبه، ۲۸ دی ۱۳۹۹

خمینی یون در نیجریه - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

خمینی یون در نیجریه

Loading the player...

علاقه به انقلاب اسلامی ایران و امام خمینی (ره) در بین مردم نیجریه نیز طی سال های اخیر به خصوص بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران به قدری بالا رفته که گاهاً شیعیان نیجریه، «خمینیون» خوانده می شوند.

در کشور نیجریه با پخش عکس های امام خمینی (ره) مردم جذب تشیع می شوند. این در حالی است که در ابتدا مردم این کشور نمی دانستند که امام خمینی (ره) شیعه بوده اند و پس از فهمیدن این مطلب میل به تشیع می یابند. علاقه به انقلاب اسلامی ایران و امام خمینی (ره) در بین مردم نیجریه نیز طی سال های اخیر به خصوص بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران به قدری بالا رفته که گاهاً شیعیان نیجریه، «خمینیون» خوانده می شوند.

اما آشنا شدن مردم نیجریه با تشیع، انقلاب اسلامی ایران و امام خمینی (ره) به مردی بازمی گردد که پیش از اینکه یک عالم شیعه باشد، خود را یک مسلمان خطاب می کرد. شیخ ابراهیم زاک زاکی بعد از حضوری که اولین سال های پیروزی انقلاب به ایران داشت، به شیعه گرایش پیدا کرد و تاثیر بسزایی نیز در شیعه شدن مردم این کشور داشت. 

شيخ زاك زاكی از مريدان امام خميني است كه خود به عشق امام شيعه شده بود و حالا مليونها نفر را به تنهايی شيعه كرده است. 

Khmynyvn in Nigeria

Interest to the Islamic Revolution and Imam Khomeini among the people of Nigeria, in recent years, especially after the Islamic Revolution in Iran is so high that sometimes the Shiites in Nigeria, "Khmynyvn" are read.

In Nigeria by distributing pictures of Imam Khomeini, the Shiite people are attracted to. However, at first people did not know that Imam Khomeini are Shiites and the Shiite understand this desire to find. Interest to the Islamic Revolution and Imam Khomeini among the people of Nigeria, in recent years, especially after the Islamic Revolution in Iran is so high that sometimes the Shiites in Nigeria, "Khmynyvn" are read.

But getting to know the people of Nigeria with Shia Iran's Islamic Revolution and Imam Khomeini returns to man before a Shia scholar, will be called a Muslim. Sheikh Ibrahim Zaki Zack after attending the first years of the revolution in Iran, the Shiite turned and had a significant impact on the country's Shiite people.

Zack Sheikh Zaki Imam Khomeini's disciples to love their imams, and now millions of people alone is Shiite.