جهش تولید | دوشنبه، ۱۲ خرداد ۱۳۹۹

خطبه های نماز جمعه تبريز - نمایش محتوای صدا

 

 

خطبه های نماز جمعه تبريز

Loading the player...
نماز جمعه عبادتي است همچون نمازهاي ديگر که در ظهر روز جمعه و با شرائط خاصي انجام مي شود، و در فضيلت اين نماز همين بس که سوره اي در قرآن به اين نام آمده و در آنجا صريحاً مؤمنان را به حضور در نماز جمعه دعوت فرموده است و در آن آيه آمده است: هنگامي که صداي مؤذن بلند شد و دعوت به نماز شدي، معامله و تجارت را رها ساز و براي انجام اين واجب الهي حاضر شو، که از همه چيز براي شما بهتر است اگر بدانيد» و نيز در روايات آمده که نماز جمعه باعث حرام شدن آتش جهنم است بر بدن و موجب آسان شدن ترس و هول قيامت و کشيده شدن قلم عفو بر جرائم اعمال گذشته است و ثواب شرکت در نماز جمعه برا ي کسي که قادر به انجام حج نيست، برابر با حج است. در برخي روايات ترک کنندگان اين عمل به سختي مورد سرزنش قرار گرفته اند تا آنجا که مي خوانيم کسيکه سه هفته آنرا ترک کند منافق مي باشد. هر چند نماز جمعه واجب تخييري است ، يعني انسان مي تواند بجاي آن نماز ظهر خود را بجا آورد ولي خود داري از شرکت در آن به بصورت دائمي وجه شرعي (دليل شرعي ) ندارد. به طور کلي در حال اقامه خطبه توسط امام جمعه آنچه که موجب گوش ندادن واز بين رفتن فايده خطبه مي شود ( ولو به جا آوردن نماز قضا و يا مستحبي ) بايد ترک شود. چرا که در برخي روايات از دو خطبه به عنوان جايگزين دو رکعت در نماز ظهر جمعه ياد شده است، و لذا دو خطبه به جاي دو رکعت نماز به شمار مي آيد و از اين جهت کارهايي که در نماز جايز نيست ، در بين دو خطبه نيز جايز نمي باشد. امام جمعه در خطبه خود بايد مصالح دين و دنياي مسلمانان را به آنها تذکر دهد و آنها را از امور مختلف اجتماعي آگاه سازد. احتياط آن است که امام و مأمومين هنگام ايراد خطبه با وضو باشند. اگر زنان ، مسافران، بيماران و از کارافتادگان در نماز جمعه شرکت کنند نمازشان صحيح است، و بجاي نماز ظهر ايشان محسوب مي گردد. اگر چه برآنها ( نماز جمعه ) واجب نيست. نظافت بدن و غسل جمعه و پوشيدن بهترين لباسها واستفاده از عطر و مسواک زدن جزء آداب مؤکد نمازجمعه است ، که در روايات بدانها سفارش شده است.
 
درباره نمازجمعه
نمازجمعه ، از شيوه هاي زيبا و دلپذير عبادت به شمار مي رود که از سوي دين مبين اسلام به منظور تحقق آرمان هاي اجتماعي، تشريع گرديده است. نمازجمعه علاوه بر اهداف عبادي و تربيتي، رويکردي به حکمتها و مصلحتهاي اجتماعي هم چون وحدت و همدلي، تعاون و برادري، عدالت و انصاف، و صلح و همزيستي دارد.
نمازگزاران هر شهر و ديار، در زمان و مکان معيّن به هم مي پيوندند، و با حضور قلب و رعايت طهارت و نظافت، وبلکه با ظاهري آراسته و عطرآگين، صف هاي خود را استوار مي سازند و به سخنان امام جمعه گوش فرا مي دهند. سخناني که همگان را به تقوا و رستگاري فرا مي خواند، آحاد جامعه را از شرايط و وضعيت يکديگر آگاه مي سازد، ونيرو و توان آنان را جهت رفع مسائل و مشکلات جامعة اسلامي بسيج مي کند. حضرت امام خميني قدس سره درباره نمازجمعه در کتاب تحرير الوسيله چنين مي فرمايد: سزاوار آن است که امام جمعه در خطبه اش مسائل مربوط به مصالح ديني و دنيايي مسلمانان، حوادث خوب و بد و شرايط مساعد و نامساعد جامعة مسلمان، مسائل سياسي، اجتماعي و اقتصادي که در استقلال و کيان مسلمانان مؤثر است، و هر آن چه که مسلمانان در معاد و معاش به آن نيازمندند، تذکر دهد. هم چنين شايسته است که امام جمعه، چگونگي رفتار و کردار با کشورها و جامعه هاي غيرمسلمان را با نمازگزاران در ميان گذارد و آنان را از توطئه ها و دخالت هاي برخي کشورهاي بيگانه در امور سياسي و اقتصادي مسلمانان آگاه سازد. خلاصه آن که نمازجمعه و خطبه هاي آن از گردهماييهاي بس عظيم مسلمانان هم چون حج و اعياد فطر و قربان است که از شرايع بسيار مهم اسلام به شمار مي رود.
نظر به اهميت خطبه هاي نمازجمعه و مضمون و محتواي آنها، در احکام نمازجمعه آمده است که گوش کردن مردم به خطبه ها، موافق احتياط و بلکه واجب است. هم چنين اقتضاي احتياط، سکوت و صحبت نکردن در حين ايراد خطبه هاست. هم چنان که توصيه شده است شنوندگان در حال ايراد خطبه ها، روبروي امام بنشينند و روي خود را بيش از آن چه که در نماز جايز است، اين سو و آن سو نگردانند.
 
خطبه هاي روز جمعه
حضرت امام رضا(ع) به نقل از پيامبر اکرم(ص) همچنين مي فرمايد: از آن رو در روز جمعه، خطبه نهاده شده است که جمعه ديدارگاه عمومي و هنگام حضور مردم است. و وسيله اي براي رهبري جامعه که آنان را اندرز دهد، و به طاعت خدا فراخواند، و از گناه بيم دهد، و بدانچه براي مصلحت دين و دنياي آنان خواسته است آگاه سازد؛ و آنان را بدانچه از رويدادها و مخاطرات جهان که سودها و زيان هايي برايشان در بردارد، خبر دهد.
 
صدای مرکز آذربایجان شرقی با تولید این برنامه قصد اطلاع رسانی خطبه های نماز جمعه را دارد. این برنامه که هر شنبه از ساعت 12 به سمع شنوندگان محترم میرسد صوت کامل خطبه های نماز جمعه را تحت پوشش قرار میدهد. 
 
تاریخ تولید: 1395

تهیه کننده: سعید علیزاده

هماهنگی: یعقوب ابراهیمی

صدابردار: شاهدی