رونق تولید ملی | دوشنبه، ۲۸ بهمن ۱۳۹۸

حمایت خانواده از بیماران سرطانی - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

حمایت خانواده از بیماران سرطانی

Loading the player...

 

 

پژوهش های علمی خصوصا در سال های اخیر نشان داده است که  اصلاح باورها، به کار گرفتن مهارت های شادزیستن، التیام خاطرات ناخوشایند و رنجش های قدیمی، تغییر شیوه زندگی ، آموختن تنفس صحیح، داشتن برنامه ورزشی منظم و تغذیه مناسب  نقش مهمی در حفظ سلامتی، افزایش تاثیر گذاری درمان و تداوم بهبود از تمامی بیماری ها از جمله بیماری سرطان ایفا می کند.

 پس از تشخیص یک بیماری سخت در یکی از اعضای خانواده، معمولا همه نزدیکان با انواع تنش ها و بحران های احساسی روبرو می شوند.

 در این میان کسانی هستند که با تغییر باورها و شیوه زندگی و یاری گرفتن از توامندی های درونی خود  برای شفا، به بهبودی بیماری سرطان کمک کرده و نه فقط از این بیماری رها شده اند،  بلکه توانسته اند کیفیت بالاتر زندگی و سلامتی را تجربه کنند.

بیماران مبتلا به سرطان و نزدیکان حمایت گر آنان با به کارگیری این مجموعه،  با نحوه تفکر و گام های ایجاد تغییرات در شیوه زندگی که به صورتی موفقیت آمیز توسط شفا یافتگان، اختصاصا برای بهبودی از این بیماری به کار گرفته می شوند.

Supportfamiliesofcancer patients
Scientific research, especially inrecent yearshas shown that  Correctbeliefs,togetShadzystnskills, healingoldmemories,unpleasantandannoying, lifestyle changes, learningproper breathing, propernutrition andaregularexercise program Important roleinmaintaining health, increasingtreatmenteffectivenessandcontinuous improvementofalldiseases, includingcancerplays.
  Once the diagnosis ofaserious illnessofa family member, usuallya closeencounterwith a varietyofemotionaltensions.
  Amongthose whoWithchanginglifestyles andbeliefs andassistance fromtheirinternalTvamndyToheal, tohelpcurecancer, not just the diseasethey have left,Buthavea higher qualityof life andhealthexperience.
Thesupportcancer patientsandtheirfamiliesusing thispackage,Stepwithmentalityandlifestylechangestohealsuccessfullybysurvivors,Areusedexclusivelyfor thetreatmentofthisdisease.

.

 

 

 

 

 

برای دیدن ویدیو های بیشتر به شبکه مجازی نگاه مراجعه نمایید