بازگشت به صفحه کامل

جشن چله

جشن چله


با دعوت کانون،همکاران بازنشسته شب چهارم چله در حمام تاریخی و سنتی حکم آباد جشن چله گرفتند.
حمام سنتی و تاریخی حکم آباد که به گفته مدیر آن آقای انتظار چهار صدسال قدمت دارد و به شیوه معماری سنتی بازسازی شده،مورد بازدید و استفاده همکاران بازنشسته قرار گرفت و دریک همایش صمیمی و پراز شور و محبت ضمن استحمام به شیوه سنتی شادمانی کردند.
همکاران بازنشسته از این اقدام کانون ابراز خوشحالی و قدردانی کردند