رونق تولید ملی | دوشنبه، ۲۸ بهمن ۱۳۹۸

ثقةالاسلام تبریزی - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

ثقةالاسلام تبریزی

Loading the player...

میرزا علی‌آقا تبریزی (۱۲۹۰-۱۲۳۹خورشیدی) مشهور به ثقةالاسلام تبریزی یا ثقةالاسلام دوم، از علمای آذربایجان و یکی از شهدای جنبش مشروطیت ایران بود. او از مشروطه‌طلبان و آزادی‌خواهان بود و در تبریز به دست روس‌ها به دار آویخته شد.

ویدر ۱۲۷۷در تبریز بدنیا آمد. پدر بزرگش حاج میرزا شفیع صدر ثقةالاسلام شاگرد سید کاظم رشتی و رئیس شیخیه تبریز بود و در جنبش تنباکو شرکت داشت.

ثقةالاسلام تبریزی تحصیلات خود را در تبریز و سپس در کربلا و نجف انجام داد. پس از آن به تبریز بازگشت و در ۱۳۱۹بعد از درگذشت پدرش لقب «ثقةالاسلام» را به پیشنهاد محمدعلی میرزا ولیعهد از مظفرالدین‌شاه دریافت کرد و رئیس شیخیه در تبریز شد.

از آغاز جنبش مشروطیت از هواداران آن بود. پس از اعلام مشروطه در انتخابات دوره اول مجلس شورای ملی رای اول را در بین علمای تبریز بدست آورد ولی نمایندگی را نپذیرفت.

با اشغال تبریز از سوی نیروهای روسیه تزاری سعی در آرام کردن اوضاع داشت. به اصرار او ستارخان و باقرخان از تبریز به تهران رفتند.

روس‌ها از ثقةالاسلام خواستند که به کنسولگری روسیه در تبریز بیاید. با آن‌که کنسول عثمانی به او هشدار داده بود، ثقةالاسلام از مخفی شدن و پناهندگی در کنسولگری عثمانی سر باز زد و به کنسولگری روسیه رفت. در آنجا از او خواستند که بنویسد که آغاز کننده جنگ مجاهدان بوده‌اند ولی ثقةالاسلام از این کار خودداری کرد و گفت روس‌ها جنگ را شروع کرده‌اند. پس از آن او را همراه هفت تن دیگر در روز عاشورای سال ۱۳۳۰قمری برابر با دی‌ماه ۱۲۹۰خورشیدی به‌دار کشیدند. او را در محلی که اکنون مقبرةالشعرای تبریز است دفن کردند.

پس از انقلاب اکتبر روسیه، دولت شوروی هیئتی را به تبریز اعزام کرد و به عنوان عذرخواهی دسته‌گلی بر مزار وی گذاشتند.

 

Sqhalaslam tabrizi

Mirza ali aqa Tabrizi (1290-1239 Solar), known as Sqhalaslam tabrizi or Sqhalaslam Second, scholars of Azerbaijani and Iranian Constitutional Movement was one of the martyrs. He and the liberals and constitutionalists were hanged in Tabriz by the Russians.

He was born in 1277 in Tabriz. Mirza Shafi Haj Seyyed Kazem Rashti's grandfather and head of student Sqhalaslam Shykhyh in Tabriz and the movement was a tobacco company.

Tabrizi Sqhalaslam his education in Tabriz and then done in Karbala and Najaf. Then returned to Tabriz after his father died in 1319 dubbed "Sqhalaslam" to the proposal of Crown Prince Mohammad Ali Mirza in Tabriz Shykhyh Mzfraldynshah received and was chairman.

Constitutional Movement was the beginning of its supporters. After the Constitutional National Assembly voted in the first period of the first scholars in Tabriz won, but the agency refused.

Tabrizoccupyingforcestsarist Russiawastryingto calmthe situation. Khaninsistedhewentto TehranandTabrizBagherkhan.
Russiansfromthe RussianconsulateinTabrizSqhalaslamwantedtocome.Althoughhehad warnedthe Ottomanconsole, Sqhalaslamofhidingandrefusedasyluminthe Ottomanconsulateandwentto theRussianConsulate. He was askedto writethebeginningofthewarwerecombatants, but itrefusedandtoldtheRussiansSqhalaslamwarhas started. Thenhe, along with anothersevenhoursa dayin 1330with theDecember1290lunarsolarpulledclinic. Whereheisnowburiedin TabrizMqbrhalshray.
Afterthe October Revolutionin Russia, the Soviet governmentsenta delegationtoTabrizandanapologybouquetlaidonhisgrave.

.