سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | یک‌شنبه، ۳۰ خرداد ۱۴۰۰

تیر آهن های خطرناک در تبریز - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

تیر آهن های خطرناک در تبریز

حمل تیرآهن به صورت خطرناک با وانت بارهای نامناسب در تبریز که برای شهروندان ایجاد خطر میکند، این روزها ظاهرا به یک کار عادی تبدیل شده است .

یکی از تلخ ترین خاطرات هر کارگر یا کارمندی، خرابکاری حین انجام دادن کارهاست! اتفاقی که امیدواریم کمتر کسی با آن روبرو شود.

ولی گاهی اوقات هیچ راه فراری نیست چون حوادث خودشان دست به دست هم می دهند تا این اتفاق به بدترین شکل ممکن رخ دهد  !

قاعدتا حمل کردن چنین تیرآهن بزرگی را به هر خودرو و راننده ای واگذار نمی کنند چون هر حرکت اشتباهی می توان فاجعه بار باشد.

Dangerous beams in Tabriz

Carrying beam dangerously inadequate in Tabriz pickup truck loads to citizens in danger, these days, seems to have become a normal job.

One of the most poignant memories of each worker, vandalism while to get things done! What hope no one has to face.

But sometimes there is no escape because the events of the day they join hands to make this happen the worst happen!

Should carry out such a large beam on each vehicle and driver not leave because every wrong move can be catastrophic.جواب‌های شاخه ای نویسنده تاریخ