رونق تولید ملی | چهارشنبه، ۷ اسفند ۱۳۹۸

بازگشت به صفحه کامل

تو در اسیری آزادی

تو در اسیری آزادی


Loading the player...

ای صبور غریب که دور از این کشوری

به پیش سیل بلا چو کوهی از باوری

به خدا به خدا تو جلوه ای از ایمانی

به شرف به وفا تو افتخار انسانی

  به خدا به خدا  تو در اسیری آزادی

به ستم شکنی اگر تو در بند و زندانی

...

Your slaves

A patient with a strange far away from the country.

In the flood of incredible mountain Chow Bella

I swear to God manifestation of faith

I am proud to honor the promise of human

   I swear to God, you are slaves

If you're in the wrong section and prison break

, ...

برای دیدن ویدیو های بیشتر به شبکه مجازی نگاه مراجعه نمایید