جهش تولید | سه‌شنبه، ۱۳ خرداد ۱۳۹۹

توصیه انتخاباتی جوادی آملی - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

توصیه انتخاباتی جوادی آملی

در این ویدئو علامه جوادی آملی با اشاره به آیه هایی از قرآن توصیه هایی را برای انتخابات ایراد می کند.

Election recommended Javadi Amoli

The video refers to a verse from the Quran Allama Javadi Amoli and gives recommendations for the election.