سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | سه‌شنبه، ۲۴ فروردین ۱۴۰۰

تبلیغ صحیح نامزدهای انتخاباتی - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

تبلیغ صحیح نامزدهای انتخاباتی

Loading the player...

نامزدهای انتخاباتی به یکدیگر اهانت نکنند، اگر شما به عنوان نامزد انتخاباتی اعتقاد دارید آدم صالحی هستید هر چه می خواهید از خودتون تعریف کنید اما به رقیب خود اهانت نکنید، تهمت نزنید و حتی غیبت هم نکنید.

وعده های غیر عملی و غیر قانونی به مردم ندهید و با مردم صادقانه رفتار کنید ، مردم صداقت را حس می کنند.

رفتار صادقانه جزو آداب لازم انتخابات سالم است.

Promote the right candidates

Candidates to not insult each other, if you are a candidate you believe what you want from your righteous man define his rival but do not insult, slander and even absence Do not touch.
Promises impractical and illegal do not people and honest with people, you can feel the sincerity.
Customs It is the honest elections.