جهش تولید | چهارشنبه، ۱ بهمن ۱۳۹۹

تبریز نفس کشید‎ - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

تبریز نفس کشید‎

هوای تبریز پس از 12 روز آلودگی از عصر جمعه پاک شد.

Tabriz breathe

Tabriz weather cleared on Friday after 12 days of infection.