بیست و ششم محرم

بیست و ششم محرم


 

محاصره ی مکه و سنگباران کعبه از سوی سپاهیان یزید بن معاویه. (64 ه . ق)

 

در سال 63 شورش و جنبش هایی بر ضد یزید در حجاز به وجود آمد. در مکه، عبداللّه بن زبیر با پرداختن به عبادت و مخالفت با یزید بن معاویه، مردم را به گرد خود جمع کرد.

 

سپاهیان شام به مکه هجوم آورده و با منجیق ها و سنگ اندازهای بلند شهر را سنگ باران کردند و حتی مسجدالحرام و کعبه را نیز نشانه گرفتند. اما سرانجام یزید در همان سال به هلاکت رسید و عبداللّه بن زبیر، زمام امور حجاز را به دست گرفت.