سال تولید، دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین | سه‌شنبه، ۳ خرداد ۱۴۰۱

بیانات رهبری|دانش آموران باید دارای هویت ملی باشند - نمایش محتوای فضای مجازی