جهش تولید | چهارشنبه، ۱ بهمن ۱۳۹۹

بهجة الشّعرا - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

بهجة الشّعرا

Loading the player...

این کتاب را به تصریح خود محمد کاظم اسرار تبریزی در یك رباعی حاوی ماده‌ی تاریخ، در سال 1294 هـ . به پایان برده است.

بنا به تصریح خودش هنگام تألیف این كتاب 34 سال داشته است: «نگارنده‌ی این كتاب مبارك كه عمرم به مرحلهی ‌سی و چهار رسیده . . .»

در جایی هم ذكر تاریخ فوت راجی در 1290 هـ . می‌کند كه در ماده‌ی تاریخی از زبان مولانا ظهوری از زبان همو می‌‌‌آورد.

بهجت الشعرا در شرح احوال ۸۶ تن از ترکی سرایان آذربایجان به انضمام حدیقه الشعرا در شرح احوال ۲۰ تن از شعرای فارسی زبان است.

ويژگي هاي شعر ترکی و فارسی در زمان قاجاريه در این کتاب نمایان شده است.

Behcet's Poet Laureate
The book states Tabrizi, Mohammad Kazem secrets in a quatrain containing date, in the year 1294. Is completed.
According to its stipulated time of writing this book has been 34 years, "the author of these books Mubarak's thirty-four stage of my life. . . "
Where this is the death of Raji in 1290. That in the history of the language Maulana He brings a manifestation of language.
Behcet's biography of the poet in Azerbaijan 86 tons of Turkish writers, including poet's biography Hadigh 20 is Persian poets.
Turkish and Persian poetry features in this book have appeared during the Qajar.