جهش تولید | سه‌شنبه، ۱۹ فروردین ۱۳۹۹

بسکتبال - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

بسکتبال

 

بسکتبال یک ورزشگروهی است که در آن دو تیم از پنج بازیکن سعی می‌کنند با پرتاب توپبه داخل حلقه امتیاز کسب کنند.

 هدف هر تیم از انجام بازی، کسب امتیاز از طریق انداختن توپدر داخل حلقهاست.

هر توپی که از حلقه حریف عبور کند و داخل آن برود گل نامیده می‌شود

در حالی که در حین انجام بازی قاعده‌ای از قوانین و مقرارات نیز باید رعایت شود.

مهارت‌هایی فردی مانند شوت‌کردندریبل‌زدنو ریباندتوپ به همراه کارهای تیمی مثل حمله و دفاع، شروط لازم برای موفقیت شرکت‌کنندگان در این ورزش می‌باشد.

 این ورزش نخستین‌بار توسط دکتر جیمز نای‌اسمیتآمریکاییدر پائیز ۱۸۹۱ابداع گردید. و نخستین مجموعه رسمی از قوانین بسکتبال توسط وی وضع گرید.

بسکتبال به طور گسترده یکی از محبوب‌ترین و پرطرف‌دارتین ورزش‌های جهان محسوب می‌شود.

لباس بازی برای بسکتبال بلوز بی‌آستین و شلوارکاست و نام تیم در جلوی بلوزو شمارهٔ بازیکن در پشت و جلوی آن نوشته شده‌است. در بازی‌های بین‌المللی شماره‌های بازیکنان از ۴تا ۱۵است. بازیکنان بسکتبال معمولاً از کفش‌های ساقدار استفاده می‌کنند که از مچپا حفاظت بیشتری می‌کند.

تختهٔ بسکتبال مستطیلی است به طول ۱٫۸۰متر و عرض۱٫۰۵متر که موقعیت آن در فضای بالای زمین در دو انتهای میدان است و یک مربع به طول۵۹سانتیمر وعرض۴۹سانتیمتر داخل آن قرار دارد و باید به گونه‌ای قرار گیرد که به اندازه ۱۲۰سانتی متر با خط انتهای زمین فاصله داشته باشد.

 ارتفاع تخته از کف سالن برای بزرگسالان ۲٫۹۰متر و برای نوجوانان ونو نهالان بین ۲٫۷۰متر و ۲٫۸۰متر است.

حلقهٔ بسکتبال نیز در فاصلهٔ ۳۰سانتی متری قاعدهٔ تخته به آن متصل می‌شود. قطر حلقهٔ بسکتبال ۴۵سانتی متر و ارتفاع توری که به شکل سبد به آن متصل می‌شود ۳۰سانتی متر است.

توپ بسکتبال را از جنس چرم، لاستیکیا پلاستیکمی‌سازند و هنگام استفاده باد می‌کنند. میزان فشار هوای داخل توپ باید به حدی باشد که در صورت رها شدن از ارتفاع ۱٫۸متری، پس از اصابت به زمین کم تر از ۱٫۲و بیش تر از ۱٫۴متر از زمین بلند نشود

محیط یک توپ قانونی بسکتبال پس از باد شدن باید حداقل ۷۵سانتیمترو حداکثر ۷۸سانتیمتر باشد. ضمن آنکه در این حال وزن توپ نباید کمتر از ۶۰۰و بیشتر از ۶۵۰گرمباشد. توپ این ورزش بزرگ‌ترین و سنگین‌ترین توپ بازی‌های دسته‌جمعی است.

بسکتبال در چهار دوره ۱۰دقیقه‌ای (بین‌المللی) یا ۱۲دقیقه‌ای (اِن.بی.اِی) انجام می‌شود. زمان استراحت بین دورهاول و دوم و بین دوره سوم و چهارم ۲دقیقه و بین دوره دوم و سوم (بین دو نیمه) ۱۰دقیقه‌است.

وقت اضافه در بسکتبال ۵دقیقه می‌باشد. پس از استراحت بین دو نیمه زمین حمله و دفاع دو تیم عوض می‌شود. اصطلاحاً به زمین حریف، زمین حمله و به زمین خودی زمین دفاع گفته می‌شود.

دبل، تراولینگ، سه ثانیه، هشت ثانیه، پرتاب ۳گام، پرتاب ریباند از جمله اصطلاحات این ورزش می باشد.

قانون اولیه بسکتبال

 1. توپ را می توان با یک یا هر دو دست به هر جهتی پرتاب کرد.
 2. به توپ می توان با یک و یا هر دو دست به هر جهتی ضربه زد (مشت زدن به توپ مجاز نیست).
 3. بازیکنان نمی توانند با توپ بدوند اما می توانند آنرا از محلی که دریافت کرده اند پرتاب کنند. بازیکنی که در حال دویدن با سرعت توپ را دریافت می‌کند درصورتیکه سعی در توقف کند مستثنی است.
 4. توپ باید در یا بین دستان گرفته شود و از بدن نمی توان برای گرفتن توپ استفاده کرد.
 5. تنه زدن، نگه داشتن، هل دادن، پشت پا زدن و یا ضربه زدن به بازیکن حریف به هر شکل مجاز نمی باشد. اولین تخلف از این قانون توسط هر یک از بازیکنان بعنوان خطا محسوب شده و دومین خطا باعث اخراج وی تا کسب امتیاز بعدی می گردد. در صورتیکه قصد آسیب رسانی مشهود باشد، بازیکن برای تمام طول بازی اخراج شده و حق جایگزینی ندارد.
 6. مشت زدن به توپ خطا محسوب می‌شود و تخلف از قوانین شماره ۳، ۴و ۵خواهد بود.
 7. در صورتیکه هر یک از طرفین ۳خطای متوالی انجام دهد، یک گل برای حریف منظور خواهد شد.
 8. گل زمانی اتفاق می افتد که توپ با ضربه و یا پرتاب از زمین به داخل سبد وارد شده و در آن باقی بماند، مشروط بر اینکه مدافعین گل را لمس نکرده و مزاحمتی برای آن ایجاد نکرده باشند. در صورتیکه توپ روی کناره‌ها باقی بماند و حریف سبد را حرکت دهد، گل محسوب خواهد شد.
 9. در صورتیکه توپ از زمین خارج شود باید توسط اولین نفری که آنرا لمس می‌کند به داخل زمین پرتاب گردد. در صورت اختلاف نظر، سرداور باید توپ را مستقیما بداخل زمین پرتاب کند. پرتاب کننده، برای پرتاب توپ از بیرون زمین، ۵ثانیه زمان در اختیار دارد. در صورت تخلف، توپ به حریف واگذار می شود. اگرهر یک از طرفین در تاخیر بازی پافشاری کنند، سرداور خطای آن تیم را اعلام خواهد کرد.
 10. داور مسئول قضاوت برای بازیکنان است و باید خطاها را یادداشت کرده و سرداور را پس از ۳خطای متوالی مطلع کند. همچنین وی می تواند بازیکنان را بر اساس قانون ۵اخراج کند.
 11. سرداور مسئول قضاوت روی توپ است و باید در مورد زمانی که توپ در جریان بازی است یا خارج از زمین است و مالکیت توپ و همچنین محاسبه وقت تصمیم گیری کند. سرداور باید گل شدن توپ را تعیین کند، امتیازات را محاسبه نماید و سایر وظائف معمول سرداور را انجام دهد.

Basketball
Basketball is a team sport in which two teams of five players try to score by throwing the ball into the circle .
 The objective of the game is to earn points by throwing the ball into the circle .
Each pass through the loop will finish and go into the flower called
During the rule of the game, rules and regulations must also be met.
Personal skills such as team work Shvtkrdn Dryblzdn and rebound the ball and attack and defense, the necessary conditions for the success of the participants in this exercise.
 The first exercise was devised by doctor James Nayasmyt U.S. in the fall of 1891 . And the first official basketball rules set by the state grid .
Basketball is widely considered one of the world's most popular sports and Prtrfdartyn .
Dress Up Games For Blues Byastyn and shorts basketball team name on the front and the back and front of the player's shirt number, it is written. The game 's international numbers from 4 to 15. Saqdar shoes basketball players usually use additional protection to the ankle .
meters away is the bottom line .
 Board height of 2.90 meter floor to adults and young seedlings between 2.70 m and 2.80 m Vnv worked .
Basketball ring at a distance of 30 cm base board is connected to it . Diameter 45 cm and height of the basketball hoop net that is attached to the basket is 30 cm .
Basketball ball made ​​of leather , rubber or plastic used to make and when those winds . The amount of air pressure that should be enough if the ball is released from a height of 1.8 meters , then hit the ground less than 1.2 and not more than 1.4 m from the ground up
Legal environment of a basketball ball after getting wind of at least 75 cm and maximum 78 cm. However , while the weight of the ball shall not be less than 600 and more than 650 grams . The largest and heaviest ball exercise ball is a collective game .
Basketball in four 10-minute periods ( international ) or 12 minutes ( NBA . EBay. A ) is performed . Resting between the first and second and between the third and fourth periods of 2 minutes between the second and third periods ( two halves) 10 Dqyqhast.
Basketball is a 5 -minute overtime . After the break both teams attacking and defending changes . So down to earth , ground attack and defend Earth itself is called ground .
Double - Travlyng , three seconds , eight seconds , throwing three steps , rebounds , including the terms of this sport.
The basic rules of basketball
1 . The ball can be thrown in any direction with one or both hands .
Two . The ball can be hit in any direction with one or both hands ( punching the ball is not allowed ).
Three . Players can not run with the ball , but they can throw it from where they have received . The player who receives the ball when running at speed up to try to stop the fight .
4 . The ball is in or between the hands and the body can not be used to catch the ball .
5 . Shoving , holding , pushing , or kick back and hit the opponent in any form is not allowed . The first infringement of this rule by any of the players considered as an error and the second error which led to his dismissal until the next points . If there is intent to harm , not to replace the dismissed player for the entire game .
6 . Punching the ball is considered an error and violation of rules 3 , 4 and 5 will be.
7 . If 3 consecutive error of each party do to be a goal down .
8 . Goal occurs when the ball hit the ground or thrown into the basket and stay in it , provided that the defenders did not touch up and do not make trouble for them . If the ball remains in the side and scroll down to the basket , flower will be considered.
9 . If the ball out of the ground by the first person who touches it shall throw into the ground . In case of disagreement, the umpire shall throw the ball directly into the ground . Thrower to throw the ball out of the ground, most of the time is 5 seconds . In case of violation , the ball will be awarded to the opponent . Agrhr a party to insist on delaying the game , the umpire shall declare the error .
10 . The referee is responsible for judging the players and the umpire should note errors after 3 consecutive failure to notify . He can also fire the players according to Rule 5 .
11 . The umpire 's judgment, the ball must be on or off the field when the ball is in play and possession and also calculate the time to decide . Umpire should be set up to the ball , referee ratings to calculate and do other routine tasks .

.

{gallery}picproduct/basketbal{/gallery}

 


در سایت نگاه بیشتر ببینید