رونق تولید ملی | سه‌شنبه، ۲۹ بهمن ۱۳۹۸

بری باخ - نمایش محتوای موسیقی

 

 

بری باخ

پنجَره دَن داش گَلیر ؛ آی بری باخ ؛ بری باخ
از پنجره داره سنگ می آد  , آهای اینور رو نگاه کن!  , نگاه کن!

خومار گوزدَن یاش گَلیر ؛ آی بری باخ ؛ بری باخ
از چشمان خمار اشک می آد , آهای اینور رو نگاه کن!  , نگاه کن!

سَنی مَنه وئرسلر ؛ آی بری باخ ؛ بری باخ
اگر تو رو به من بدهند  , آهای اینور رو نگاه کن!

الله ها دا خوش گلیر ؛ آی بری باخ ؛ بری باخ
– خدا هم خوشش میاد , آهای اینور رو نگاه کن!

بری باخ ؛ بری باخ ؛ آی بری باخ ؛ بری باخ
هآی بهم نگاه کن ؛ آهآی بهم نگاه کن ؛ هآی بهم نگاه کن ؛ آهآی بهم نگاه کن

پنجره نین میللَری ؛ آی بری باخ ؛ بری باخ
میله های پنجره ( که بین من و تو قرار داره ) ؛ هآی بهم نگاه کن ؛ آهآی بهم نگاه کن

آچدی قیزیل گوللَری ؛ آی بری باخ ؛ بری باخ
شاهده که شکوفه گل های محمدی هم ( بخاطر من و تو ) شکفته ؛ هآی بهم نگاه کن ؛ آهآی بهم نگاه کن

اوغلانی یولدان ائیلَر ؛ آی بری باخ ؛ بری باخ
پسر رو از راه بدر میکنه ؛ هآی بهم نگاه کن ؛ آهآی بهم نگاه کن

قیزین شیرین دیللَری ؛ آی بری باخ ؛ بری باخ
شیرین زبونی های دختره ؛ هآی بهم نگاه کن ؛ آهآی بهم نگاه کن

بری باخ ؛ بری باخ ؛ آی بری باخ ؛ بری باخ
هآی بهم نگاه کن ؛ آهآی بهم نگاه کن